3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w gastronomii KL. III MTP

Temat: Koszty w działalności gospodarczej – klasyfikacja kosztów.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się dzielić koszty.

Omówimy:

  1. Rodzaje kosztów w działalności przedsiębiorstwa.

Wstęp

Proces świadczenia usług gastronomicznych wymaga ponoszenia wielu kosztów dla zapewnienia odpowiedniej wielkości sprzedaży i osiągnięcia satysfakcjonujących przychodów.

Jak pamiętacie z poprzedniej lekcji koszt to wyrażone w pieniądzu (w złotych) zużycie majątku, czyli tego co posiadamy. Kosztów w przedsiębiorstwie (zakładzie gastronomicznym) jest dużo i są różne. W celu ich łatwiejszego pogrupowania zostały podzielone na poszczególne rodzaje. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym istotnego znaczenia nabiera podział kosztów na stałe i zmienne. Łącznie koszty stałe i zmienne tworzą koszty całkowite przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Ad. 1

Rodzaje kosztów

  1. koszty całkowite (Kc) to wszystkie koszty poniesione na wytworzenie wyrobu lub usługi dla osiągnięcie przychodu ze sprzedaży. Można je podzielić na koszty stale i zmienne.

 

  1. a) koszty stałe (Ks) są niezależne od wielkości produkcji tzn. produkcja rośnie koszty nie zmieniają się, a jak produkcja spada to koszty też nie zmieniają się np. czynsz za wynajmowany lokal, wynagrodzenie pracowników biurowych, amortyzacja budynków, maszyn, samochodów.
  2. b) koszty zmienne (Kz) rosną wraz ze wzrostem produkcji, zaliczamy do nich wartość zużytych surowców, energii elektrycznej, wynagrodzenie pracowników na produkcji które zależy od ilości wytworzonych produktów.

Koszty całkowite (Kc)  = koszty stałe (Ks) + koszty zmienne (Kz)

Uwaga

Wysłałam do Was na pocztę charakterystykę kosztów stałych i zmiennych do tej lekcji więc proszę sprawdzić.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Miłego weekendu

Pozdrawiam
Lisiecka Anna