Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii KL. II PT

Temat: Podatki dochodowe i ich rodzaje.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać podatki dochodowe.

Przypominamy wiadomości z ostatniej lekcji.

1. Jakie są rodzaje podatków dochodowych?

a) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

b) podatek dochodowy od osób prawnych CIT

 

FORMY OPODATKOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (DOTYCZY PODATKU PIT)

  1. Zasady ogólne – podatek progresywny (skala podatkowa) jest podstawową formą opodatkowania dochodu pochodzącego z działalności gospodarczej przy zastosowaniu skali podatkowej w wysokości 18% lub 32%. Podatek  uzależniony od osiąganego dochodu i obliczany następująco:
Podstawa obliczenia podatku
od do
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Przykład

Przedsiębiorstwo osiągnęło dochód 75 000 zł.

Zasady ogólne – skala podatkowa- podatek progresywny

  75 000  zł x 18% = 13 500 zł – 556,02 = 12 945,98 zł

 

Przykład

Przedsiębiorstwo osiągnęło dochód 102 000 zł.

Zasady ogólne – skala podatkowa- podatek progresywny

  14 839,02  zł +(102 000 zł – 85528 zł)  x 32% = 14 839.02 zł + (16 472 zł x 32%) = 14 839.02 zł + 5 271,04 zł = 20 110,06  zł

  1. Zasady ogólne – podatek liniowy

Odmianą opodatkowania na zasadach ogólnych jest występujący w ramach tej formy opodatkowania 19% podatek liniowy. Ta odmiana opodatkowania na zasadach ogólnych możliwa jest do zastosowania wyłącznie dla przedsiębiorców (nie mogą z niej korzystać pracownicy). Dochód uzyskany z działalności gospodarczej, bez względu na swoją wysokość, może być opodatkowany według 19% stawki podatkowej

Przykład

Przedsiębiorstwo osiągnęło dochód 47 000 zł

Zasady ogólne – podatek liniowy  

          47 000 zł x 19% = 8 930 zł

3.Karta podatkowa

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Jest ona ustalana w stałej wysokości, na dany rok podatkowy. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej nie zależy od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej, zależy jedynie:

  1. od rodzaju prowadzonej działalności
  2. liczby zatrudnionych pracowników
  3. liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność

Wpłaty podatku należy dokonywać co miesiąc w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

4.Ryczałt od przychodów

Z reguły ryczałt od przychodów to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeśli spodziewają się, że koszty działalności, które zgodnie z ustawą o PIT mogłyby zostać odliczone od podatku będą niewielkie w stosunku do planowanych przychodów. W przypadku ryczałtu od przychodów na wielkość należnego podatku nie mają wpływu koszty prowadzonej działalności. Wysokość podatku związana jest jedynie z wielkością przychodów.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały zróżnicowane w zależności od rodzaju
i zakresu prowadzonej działalności:

Stawka Rodzaj działalności
20% przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów np. lekarz, adwokat
17% przychody ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
8,5% przychody m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy (pod)najmu, (pod)dzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze,
5,5% przychody m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
3,0% przychody m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Najkorzystniejsza forma opodatkowania (usługi ślusarskie)

 

Przykład nr 1 – Przychód = 52000 zł, Koszty = 15000 zł

(przychody – koszty = dochód)

Karta podatkowa = 12 miesięcy x 263* zł/miesiąc = 3156 zł

*miesięczna stawka podatku dochodowego dla wybranej działalności, w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, bez zatrudniania pracowników

Ryczałt od przychodów  (8,5%) = 52 000 zł x 8,5% = 4 420 zł

Zasady ogólne – skala podatkowa- podatek progresywny

 = 52 000 zł – 15 000 zł = 37 000  zł x 18% = 6 600 zł – 556,02 = 6 103 zł

Zasady ogólne – podatek liniowy

52 000 zł – 15 000 zł = 37 000 zł x 19% = 7 030 zł

FORMY OPODATKOWANIA DLA OSÓB PRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (DOTYCZY PODATKU CIT)

1. Zasady ogólne – podatek liniowy

Stawka podatku CIT wynosi 19% niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

Dochód obliczamy odejmując od przychodów koszty.

dochód = przychódy – koszty

Przykład

Przedsiębiorstwo osiągnęło dochód 85 000 zł

Zasady ogólne – podatek liniowy  

          85 000 zł x 19% = 16 150 zł

Praca domowa

Wykonaj ćwiczenie KARTA PRACY 7

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP7 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 04.05.2020

W razie pytań lub wątpliwości jestem do waszej dyspozycji.

Lisiecka Anna