Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II PT

Temat: Podatki i ich rodzaje.

 

Od dzisiejszej lekcji zaczynamy nowy dział poświęcony podatkom. Dowiecie się jakie funkcje spełniają podatki i jakie są rodzaje podatków.

Omówimy:

 1. Definicja podatku.
 2. Funkcje podatków
 3. Rodzaje podatków.

Ad. 1

Podatek – to świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa (budżetu państwa) lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i niezawinionym.

Cechy podatku (dla chętnych)

 • Przymus – polega na tym, że w przypadku niepłacenia naliczane są sankcje skarbowe, w skrajnych przypadkach karne.
 • Powszechność – oznacza, że w przypadku zaistnienia sytuacji podatkowej, osoba temu podlegająca zmuszona jest go zapłacić.
 • Bezzwrotność – polega na tym, że w momencie zapłaty podatku nie powstaje tzw. węzeł zobowiązaniowy, czyli nie powstaje konieczność zwrotu tak jak np. w przypadku pożyczki.
 • Nieodpłatność – oznacza, iż podatnik nie może domagać się żadnego dodatkowego świadczenia z tytułu zapłaconego podatku.
 • Niezawinioność – tzn. płacony w przypadku zaistnienia sytuacji podatkowej, a nie z powodu popełnienia przestępstwa.

Ad. 2

Podatki spełniają następujące funkcje:

 • dochodową – zasilają budżet państwa;
 • stymulacyjną – oddziałują na przedsiębiorstwa zachęcająco lub zniechęcająco do określonych działań;
 • regulacyjna – oddziałują na podział dochodów.

Ad. 3 Rodzaje podatków

I wg sposobu poboru:

Bezpośrednie – są pobierane od konkretnych osób bądź obciążają określone składniki majątku.

Pośrednie – są płacone w cenie nabywanych dóbr i usług i dla finalnego odbiorcy są niewidoczne. Odprowadza je producent lub usługodawca, wliczając je do kosztów prowadzonej działalności.

bezpośrednie pośrednie
v     Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) v     Podatek od towarów i usług (VAT)
v     Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) v     Podatek akcyzowy
v     Podatek od nieruchomości v     Podatek od gier, cło
v     Podatek od środków transportu
v     Podatek od spadków i darowizn
v     Podatek leśny
v     Podatek rolny
v     Podatek od czynności cywilnoprawnych

II w zależności od sposobu zasilania budżetu:

zasilające budżet centralny:

 • podatek dochodowy od osób prawnych;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • akcyza, podatek od gier, ryczałt
 • VAT

zasilające budżety samorządów:

 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od środków transportu

III wg przedmiotu opodatkowania podatki dzielimy na:

 • majątkowe (od stanu majątku, nabycia lub zbycia praw majątkowych i zwiększenia wartości majątku nie związanego ze zmianą właściciela), np.; podatek od nieruchomości
 • przychodowe (płacony od całości przychodów)
 • dochodowe (płacony od dochodów), np.; podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych
 • wydatkowe (płacone od konsumpcji, czyli podatki od dochodu wydatkowanego)

Proszę zapoznać się z zagadnieniami, a na następnej lekcji będą ćwiczenia z podatków. W razie pytań lub wątpliwości jestem do waszej dyspozycji.

Praca dla chętnych: zapoznaj się z prezentacją

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/srodki-publiczne/podatki-na-swiecie

(po otwarciu strony uruchom prezentację podatki na świecie)

Co to jest dzień wolności podatkowej i kiedy przypada w Polsce?

Lisiecka Anna