Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II PT

Temat: Przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży gastronomicznej cz. 2

 

Kontynuujemy temat z wczorajszej lekcji. Na dzisiejszej lekcji poznacie rodzaje przedsiębiorstw występujących w branży gastronomicznej oraz instytucje na rynku gastronomicznym.

 

Omówimy:

  1. Klasyfikację placówek gastronomicznych wg Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
  2. Instytucje na rynku gastronomicznym.

Ad. 1

W Polsce w praktyce dla celów statystycznych jest stosowana klasyfikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, który definiuje i klasyfikuje cztery podstawowe rodzaje placówek gastronomicznych:

  1. restauracja
  2. bar
  3. stołówka
  4. punkt gastronomiczny

Ad. 2

Instytucja to zakład o charakterze publicznym zajmujący się sprecyzowanym zakresem spraw lub organizacja działająca na podstawie norm prawnych i obyczajowych dotyczących funkcjonowania określonej działalności np.; gastronomicznej.

Wśród instytucji funkcjonujących na rynku gastronomicznym należy wymienić:

  • instytucje posiadające uprawnienia do kontroli prowadzonej działalności gospodarczej w gastronomii,
  • instytucje zrzeszające przedsiębiorców gastronomicznych i pracowników gastronomii

Instytucje posiadające uprawnienia do kontroli prowadzonej działalności gospodarczej w gastronomii:

– Inspekcja Handlowa

– Państwowa Inspekcja Sanitarna

W praktyce kontrole zakładów gastronomicznych przeprowadzają inspektorzy zatrudnieni w stacjach sanitarno – epidemiologicznych.

Instytucje zrzeszające przedsiębiorców gastronomicznych i pracowników gastronomii

– Kucharska Wspólnota Europejska – Euro – Toques w ramach organizacji działa Euro – Toques Polska

– Stowarzyszenie Polskich Barmanów

– Stowarzyszenie Kucharzy Polskich

 

Lisiecka Anna