Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II PT

Temat: Przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży gastronomicznej cz. 1

 

Na dzisiejszej lekcji poznacie rodzaje przedsiębiorstw występujących w branży gastronomicznej.

 

Omówimy:

  1. Klasyfikację usług gastronomicznych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
  2. Klasyfikację przedsiębiorstw gastronomicznych.
  3. Podział zakładów gastronomicznych ze względu na sposób finansowania działalności.

 

Pod względem prawnym na rynku usług gastronomicznych funkcjonują spółki oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  – pod względem ekonomicznym mamy do czynienia z przedsiębiorstwami. W ujęciu praktycznym funkcjonują pojęcia placówka gastronomiczna i zakład gastronomiczny.

 

Ad. 1

Zgodnie z PKWiU (usługi gastronomiczne umieszczone są w sekcji I w dziale 56) wyróżniamy usługi gastronomiczne:

  1. usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych
  2. usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  3. usługi przygotowania i podawania napojów

 

Ad. 2

Klasyfikacja przedsiębiorstw gastronomicznych

Przesłałam na email ponieważ na stronie nie mogę dodać tego pliku

Ad. 3

Podział zakładów gastronomicznych ze względu na sposób finansowania działalności.

Przesłałam na email ponieważ na stronie nie mogę dodać tego pliku

 

Anna Lisiecka