Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii KL. II FTP

Temat: Podatek od towarów i usług.

Na dzisiejszej lekcji dalej charakteryzujemy podatki.

Omówimy:

1.Definicja podatku VAT.

2.Stawki podatku VAT.

3.Wartość netto i brutto towarów.

4.Obliczanie podatku VAT.

Ad. 1

—Podatek VAT – to podatek od towarów i usług wliczony w cenę towaru przez sprzedawcę, który jest opodatkowany podatkiem VAT.

Podatnikami VAT są podmioty, które sprzedają towary (w tym także importują i eksportują) lub odpłatnie świadczą usługi  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. (osoby prawne, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą)

Płatnikami VAT są podmioty, które płacą podatek przy zakupie towarów i usług.

Ad. 2

Stawka podstawowa 23%

Stawka obniżona 8%, 5%

—Ad. 3

Wartość netto – to wartość towaru lub usługi bez podatku VAT.

Wartość brutto – to wartość towaru i usługi razem z podatkiem      VAT.

Ad. 4

—Podatek obliczany jest od wartości sprzedaży netto, a następnie do niej dodawany co stanowi wartość brutto.

VAT (zł)  = sprzedaż netto (zł) x stawka VAT (%)

Wartość brutto (zł) = sprzedaż netto (zł) + kwota VAT (zł)

 

W razie pytań lub wątpliwości jestem do waszej dyspozycji.

Lisiecka Anna