Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II FTP

Temat: Charakterystyka podatków bezpośrednich.

Na dzisiejszej lekcji scharakteryzujemy podatki bezpośrednie.

Omówimy:

1. Podatki dochodowe.

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

b) podatek dochodowy od osób prawnych

2. Podatki przychodowe.

a) rolny

b) leśny

3. Podatki majątkowe.

a) od czynności cywilnoprawnych

b) od nieruchomości,

c) od środków transportu

d) od spadków i darowizn,

 

 

Ad. 1 Podatki dochodowe

a) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – to podatek osobisty co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód np. wynagrodzenie, renta, emerytura (18%,32%).

b) podatek dochodowy od osób prawnych CIT – płacą przedsiębiorstwa, które są osobami prawnymi np.: SA, Sp. z o.o., spółdzielnia(19%).

 

Ad. 2 Podatki przychodowe

a) podatek rolny – płacą go osoby posiadające ziemię (rolnicy)

b) podatek leśny – płacą właściciele lasów

 

Ad. 3 Podatki majątkowe

a) Podatek od czynności cywilnoprawnych – to podatek płacony od     zawieranych umów kupna – sprzedaży, pożyczek.

b) Podatek od nieruchomości – to podatek lokalny pobierany przez samorząd gminy, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości np. garaż

c) Podatek od środków transportu – to podatek od środków transportu, których dopuszczalna masa całkowita wynosi więcej niż 3,5 tony. Podatek płacą osoby fizyczne i prawne.

d) Podatek od spadków i darowizn – to podatek, który muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny.

Praca domowa

Wykonaj ćwiczenie Karta pracy 6 klasyfikacja podatków

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP6 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 24.04.2020

W razie pytań lub wątpliwości jestem do waszej dyspozycji.

Lisiecka Anna