2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II FTP

Temat: Utrwalenie wiadomości – spółki prawa cywilnego i handlowego.

 

 

Proszę przypomnieć wiadomości dotyczące spółek odpowiadając na pytania.

  1. Gdzie znajdują się przepisy prawne dotyczące funkcjonowania spółek?
  2. Które spółki posiadają osobowość prawną (czyli są osobami prawnymi), a które jej nie posiadają?
  3. W jakiej formie powinna być sporządzona umowa?
  4. Jaki są zasady tworzenia nazwy (firmy) spółki?
  5. Kto odpowiada za zobowiązania spółki?

Po utrwaleniu wiadomości proszę rozwiązać poniższe zadania.

Utrwalenie wiadomości spółki

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP6 imię i nazwisko oraz klasę. Termin przesyłania prac 20.04.2020 r.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Lisiecka Anna