Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II FTP

Temat: Dokumentacja niezbędna do uruchomienia działalności gospodarczej.

Na dzisiejszej lekcji kontynuujemy zagadnienia związane z rejestracją indywidualnej działalności gospodarczej. Wiecie już, że w celu rejestracji wypełniamy wniosek CEIDG – 1 za pośrednictwem internetu lub w Urzędzie Gminy.

Proponuję abyście obejrzeli prezentację Działalność gospodarcza (może być w całości) lub slajd 11. Na podstawie prezentacji zapiszcie w zeszycie odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Jakie dane są potrzebne do wypełnienia wniosku CEIDG – 1 w celu zarejestrowania firmy?

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/dzialalnosc-gospodarcza

 

Anna Lisiecka