Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II FTP

Temat: Dokumentacja niezbędna do uruchomienia działalności gospodarczej.

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się jak zarejestrować indywidualna działalność gospodarczą.

Przypominam – przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrują swoje przedsiębiorstwo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Rejestracja w CEIDG polega na złożeniu wniosku CEIDG – 1

Proszę zapoznać się z filmem Jak złożyć wniosek CEIDG-1.

Praca dla chętnych

Wymień pozostałe etapy zakładania działalności gospodarczej. Pomocą mogą być informacje zamieszczone w poniższym materiale.

7.4. Etapy zakładania działalności gospodarczej

 

Lisiecka Anna