Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II FTP

Temat: Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym – ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji ćwiczymy obliczanie ceny brutto towarów i podatku VAT oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Najpierw kilka wskazówek dotyczących pracy domowej KP 8.

Niektóre osoby już przysłały prace, ale zauważyłam błędy. Podpowiem na co zwrócić uwagę i można przysłać jeszcze raz poprawioną pracę.

To fragment ćwiczenia 1

Dokonaj rozliczenia podatku VAT PP „Joger” Sp. z o.o. w miesiącu marcu.

 

Zakup surowców do produkcji – podatek …tutaj trzeba wpisać czy jest to podatek należny czy naliczony, a nie stawkę 8%

W tabeli wyliczyłam wartość surowca i podatek dla mleka w proszku, analogicznie róbcie dla pozostałych.

Wartość surowca obliczamy netto, a nie brutto bo potem dwa razy będzie dodany podatek.

Lp. Nazwa surowca J. m. Ilość Cena jednostkowa

bez podatku

Wartość surowca netto Podatek
1 Mleko w proszku kg 2 500 11,00 2 500 x11= 27500 27500x 8% = 2200
2 Cukier kg 2 000 3,20    
3 Szczepionki op. 350 25,00    
4 Wsad owocowy op. 4 000 9,00    
Razem:    

Osoby które przysłały prace nie policzyły

Podatek do US (podatek do US zaokrąglamy do zł.)

Przypominam, że Podatek do US=podatek należny – naliczony

Jak wynik będzie dodatni to trzeba wpłacić ten podatek do US, a jak ujemny to US zwróci podatek przedsiębiorcy.

Ćwiczenie 2 nie sprawiało Wam trudności z czego się cieszę.

W celu poćwiczenia rozliczenia podatku VAT z US zróbcie

Ćwiczenie 1,2,3 to praca dla chętnych

Ćwiczenie 1

Spółka z o.o. „Domino” sprzedała w styczniu 2020 r. 100 sztuk towary A. Cena sprzedaży netto jednej sztuki wynosi 120 zł. Stawka podatku VAT wynosi 23%.

Oblicz:

 1. wartość sprzedaży netto;
 2. podatek należny;
 3. wartość sprzedaży brutto.

Rozwiązanie:

 1. wartość sprzedaży netto –
 2. podatek należny –
 3. wartość sprzedaży brutto –

Ćwiczenie 2

Spółka z o.o. „Domino” zakupiła w styczniu 2020 r. do produkcji towaru A  200 sztuk materiału. Cena zakupu netto 1 sztuki materiału wynosiła 30 zł. Materiał jest opodatkowany 23% stawką VAT.

Oblicz:

 1. wartość zakupu netto materiału;
 2. podatek naliczony;
 3. wartość zakupu brutto.

Rozwiązanie:

 1. wartość zakupu netto materiału –
 2. podatek naliczony –
 3. wartość zakupu brutto –

Ćwiczenie 3

Na podstawie danych z ćwiczenia 1 i 2 oblicz wysokość podatku odprowadzonego do US.

Podatek odprowadzony do US =

podatek należny – podatek naliczony

Rozwiązanie:

Powodzenia

A. Lisiecka