Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii KL. II FTP

Temat: Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym.

Na dzisiejszej lekcji poćwiczymy obliczanie ceny brutto towarów i podatku VAT oraz dokonamy rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym.

Proszę przypomnieć z ostatniej lekcji:

 1. Co to jest wartość netto towaru?
 2. Co to jest wartość brutto towaru?
 3. Jakie są stawki VAT?

Poćwiczymy:

 1. Obliczanie podatku VAT.

Omówimy:

 1. Podatek należny.
 2. Podatek naliczony.
 3. Podatek odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

 

Obliczanie podatku VAT.

Spółdzielnia „Alfa” sprzedała Spółce z o.o. „Domino” 10 szt. krzeseł plastikowych po cenie brutto 22,14 zł i 2 stołów plastikowych po cenie netto 45 zł. Stawka podatku VAT 23%. Oblicz:

 1. cenę jednostkową bez podatku (netto) (krzeseł i stołów)
 2. wartość towaru bez podatku (krzeseł i stołów)
 3. kwotę podatku (krzeseł i stołów)
 4. wartość towaru wraz z podatkiem (brutto) (krzeseł i stołów)
 5. łączną kwotę do zapłaty

Rozwiązanie:

a) krzesła 22,14 – 123%

X – 23%

X = 23% x 22,14/123% = 4,14 to jest podatek VAT  zawarty w cenie krzesła

wartość brutto – VAT = wartość netto

22,14 – 4,14 = 18,00 wartość netto

Stoły cena podana w treści zadania– 45,00 zł

b) krzesła 10 • 18,00 = 180,00 zł

stoły  2 • 45,00 = 90,00 zł

c) krzesła 10 • 4,14 = 41,40 zł

stoły         45,00 • 23% = 10,35 VAT      2 • 10,35 = 20,70 zł

d) krzesła 10 • 22,14 = 220,14 zł

stoły 2 • 55,35 = 110,70                     45,00 + 10,35 = 55,35 zł

 

e) 220,14 + 110,70 = 330,84 zł

 

Wykonaj ćwiczenie 2 z karty pracy 8

 

 

Podatek należny

Podatek należny – to ten, który pobiera się przy sprzedaży towarów i usług od nabywcy.

      wartość sprzedaży netto x stawka podatku VAT = podatek należny

Przykład

Przedsiębiorstwo sprzedało towar X o wartości netto 356,20 zł ze stawką VAT 23%. Oblicz podatek VAT jaki pobierze przy sprzedaży.

356,20 zł x 23% = 81,93 zł

Podatek naliczony

Podatek naliczony – to podatek wykazany w fakturach który nabywca zapłacił przy zakupie materiałów

wartość zakupu netto x stawka podatku VAT = podatek naliczony

Przykład

To samo przedsiębiorstwo zakupiło do produkcji materiały o wartości netto 150,00 zł ze stawką VAT 23%. Oblicz podatek VAT, który zapłaciło przedsiębiorstwo w cenie zakupionych materiałów.

150,00 zł x 23% = 34,50 zł

Podatek odprowadzony do Urzędu Skarbowego – to różnica między podatkiem należnym a naliczonym.

Podatek odprowadzony do US = podatek należny – podatek naliczony

Przykład

Na podstawie danych w przykładów powyżej dokonaj rozliczenia przedsiębiorstwa z US.

podatek odprowadzony do US = 81,93 zł – 34,50 zł = 47,43 zł

Podatek zaokrąglamy do pełnych zł czyli w tym przypadku wyniesie 47,00 zł

Odp: Przedsiębiorstwo musi zapłacić do US 47,00 zł podatku.

 

Zapamiętaj!!!

W przypadku gdy po obliczeniach podatek odprowadzony do US jest liczbą ujemną

 1. – 56,00 zł to oznacza, że US zwróci ten podatek dla przedsiębiorstwa.

 

Praca domowa

Wykonaj ćwiczenia zawarte w Karta pracy 8

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP8 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 08.05.2020 (piątek)

W razie pytań lub wątpliwości jestem do waszej dyspozycji.

Lisiecka Anna