Uncategorized

Działalność gospodarcza w agrobiznesie Kl. III MTP

Temat: Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa.

Na dzisiejszej lekcji poznamy struktury organizacyjne przedsiębiorstwa.

Omówimy:

 1. Definicje

a) stanowisko pracy

b) komórka organizacyjna

c) więzi organizacyjne

2. Struktury organizacyjne i ich rodzaje.

Każde przedsiębiorstwo wymaga zorganizowania, a więc podziału pracy miedzy komórki organizacyjne i stanowiska pracy.

Ad 1.

 1. stanowisko pracy – to wyposażone miejsce pracy w którym pracownicy wykonują określone zadania.
 2. komórka organizacyjna – to grupa stanowisk pracy.
 3. więzi organizacyjne – to zależności między stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi.

Ad. 2

Struktura organizacyjna jest to graficzna prezentacja stanowisk pracy i komórek organizacyjnych oraz więzi między nimi w danej organizacji. Rodzaj struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zależy od:

 • wielkości firmy,
 • rodzaju zadań jakie wykonuje korporacja,
 • lokalizacji działalności,
 • formy organizacyjnej,
 • formy własności.

Rodzaje struktur organizacyjnych:

 • struktura liniowa (przedmiotowa) – najprostsza struktura organizacyjna najczęściej stosowana w małych organizacjach, opierająca się na zasadzie jedności kierowania. Charakteryzuje się centralizacją władzy i wyraźną linią podporządkowania. Zespoły ludzi budowane są wokół zadań, a nie wokół funkcji. Więzi funkcjonalne pokrywają się ze służbowymi co do przebiegu oraz co do kierunku,
 • struktura funkcjonalna – jeden z typów struktury organizacyjnej charakteryzujący się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów oraz złamaną zasadą jedności kierowania. Członkowie organizacji podlegają zarówno kierownikom funkcjonalnym jak i służbowym. Istotną wadą tej struktury jest trudność w rozdzieleniu kompetencji poszczególnych kierowników funkcjonalnych, co może prowadzić do powstawania konfliktów,
 • struktura liniowo-sztabowa – jest typem struktury łączącym w sobie zalety struktury liniowej i funkcjonalnej. Opiera się na przewadze więzi służbowych, jak struktura liniowa, a jednocześnie dopuszcza stosunki zależności funkcjonalnej. W praktyce jest to najczęściej spotykana struktura hierarchiczna.

Sprawdź swoją wiedzę

Zapoznaj się z materiałami umieszczonymi na str.3-6 Organizacja i zarządzanie

Podaj zalety i wady struktury liniowej, a dla chętnych schemat struktury liniowej.

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP3 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)

Termin przesyłania prac 30.04.2020

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna