Uncategorized

Doradztwo zawodowe kl. 3 CB

TEMAT: Pierwsze kroki na rynku pracy – rozmowa kwalifikacyjna

„Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na byciem kimś, kim nie jesteś”.

Steve Jobs

 Cel ogólny:

  • Przygotowywanie do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • określa rolę i znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w poszukiwaniu pracy;
  • planuje przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej
  1. Wprowadzenie

Stwórzcie krzyżówkę lub mapę skojarzeń, dopisując słowa kojarzące się z hasłem „praca”.

Czy dominowały określenia negatywne, czy pozytywne? Czy praca jest istotna w życiu człowieka? Czy masz już za sobą pierwsze doświadczenia związane z pracą?

  1. Wyjaśnienie pojęć

Rozmowa kwalifikacyjna, inaczej zwana rozmową rekrutacyjną, znana także pod pojęciem interview lub wywiadu, jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie selekcji kandydatów. Jej celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem starającym się o pracę. Osoba przeprowadzająca rozmowę poprzez dobór odpowiednich pytań zdobywa informacje o kandydacie, weryfikuje jego doświadczenie zawodowe, przygotowanie merytoryczne, cechy osobowości i motywację do podjęcia pracy. Dla kandydata rozmowa rekrutacyjna stanowi okazję, aby dowiedzieć się czegoś o firmie i stanowisku, o które się ubiega.

  1. Zanim spotkam się z pracodawcą, czyli na co zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Uwaga:  Pytania dotyczące sfery osobistej i dyskryminujące mogą być przyczyną dyskomfortu, są niezgodne z prawem. Pytania zakazane na rozmowie kwalifikacyjnej: http://zielonalinia.gov.pl/-/o-co-pracodawcy-pytac-nie-moga-54048

  1. Podsumowanie

Dokończ zdanie: Skuteczne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje …

Powodzenia

Marta Harasim-Stańko

rastanko@wp.pl