3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Doradztwo zawodowe kl. 3 CB 6 maja 2020 r.

 TEMAT: Moja przyszłość zawodowa

Cel ogólny:

 • uzupełnienie informacji na temat systemu edukacji;
 • zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi planowania oraz wyznaczania celów edukacyjnych i zawodowych;
 • analiza i synteza informacji przydatnych w planowaniu kariery zawodowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wytycza ścieżkę kariery;
 • definiuje swoje cele według ustalonych kryteriów;
 • planuje działania.
 1. Wprowadzenie

Motto: „Jeśli nie wiesz, do jakiego portu żeglujesz, żaden wiatr nie jest dobry” (Seneka).

 

 1. System edukacji w Polsce

Ścieżki kształcenia

Ćwiczenie – system kształcenia – opracuj ścieżkę dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego (dla zawodu, którego aktualnie się uczysz w BS I lub innego). Zastanów się, jakie masz możliwości rozwoju po ukończeniu BS I, np.: szkoła branżowa drugiego stopnia (BS II), kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), liceum dla dorosłych, podjęcie pracy zawodowej, założenie własnej firmy. Pamiętaj, że po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, możesz kontynuować naukę na studiach.

 

 1. Planowanie – krok za krokiem

 1. Wyznaczanie celów metodą SMART

Ćwiczenie – wypełnij przedstawioną tabelę (Karta ćwiczeń – Wyznaczanie celów metodą SMART Załącznik nr 1 ), samodzielnie zaplanuj swoją przyszłość zawodową, rozpisz ważne dla ciebie cele – z zastosowaniem metody SMART (ang. simple, measurable, achievable, relevant, timely defined­ – szczegółowy, mierzalny, ambitny, realistyczny, terminowy), a także wyznacz kolejne etapy w procesie dążenia do ich realizacji.

 

                               

 1. Podsumowanie

Zachowaj swoje karty ćwiczeń i zaglądaj do nich co pewien czas, sprawdzając, na jakim etapie realizacji wyznaczonego celu jesteś w danym momencie.

Powodzenia

Marta Harasim-Stańko