Uncategorized

Doradztwo zawodowe kl. 3 CB

TEMAT: Metody poszukiwania pracy

Cel ogólny:

 • zdefiniowanie dróg i metod poszukiwania pracy;
 • wskazanie źródeł informacji na temat rynku pracy oraz jego instytucji;

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wymienia źródła pozyskiwania ofert pracy;
 • wskazuje możliwości wykorzystania sieci kontaktów osobistych przy poszukiwaniu stażu lub pracy;
 •  tworzy własną sieć kontaktów
 1. Metody poszukiwania pracy
 • budowanie sieci kontaktów;
 • bezpośrednie zgłoszenia do firm, np. wysyłanie CV drogą elektroniczną (e-mail), aplikowanie z zakładki kariera, praca, itp., osobiste odwiedzanie firm i składanie CV, telefoniczny kontakt z pracodawcą;
 • przeglądanie specjalistycznych portali z ofertami pracy np.

https://www.pracuj.pl/

https://www.jobs.pl/praca

https://www.jobs.pl/

 • korzystanie z usług biura pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, biura karier;
 • udział w targach pracy;
 • odpowiadanie na oferty pracy zamieszczone w mediach;
 • odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczane w prasie i na portalach internetowych;
 • rejestrowanie się w bazach agencji zatrudnienia, agencjach pośrednictwa pracy, agencjach pracy tymczasowej, urzędach pracy i firmach headhunterskich;
 • zamieszczenie swojej oferty w mediach;
 • wykorzystanie kreatywnych metod, np., zamieszczenie CV na bilbordzie;
 • poszukiwanie ofert w urzędach pracy;
 • czekanie na ofertę pośrednika.

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja/jak-szukac-pracy

 1. Networking – nowoczesna metoda poszukiwania pracy

Według Wikipedii networking – to proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów.

Budowanie sieci kontaktów może pomóc nam na różnych etapach kariery zawodowej, nie tylko przy dokonywaniu decyzji o wyborze zawodu, przy planowaniu taktyki poszukiwania pracy, przy planowaniu zmiany zatrudnienia, przy rozwoju kariery zawodowej.

 

 

3. Moja sieć kontaktów

Wypełnij kartę (Załącznik 1)  Moja sieć kontaktów Wypisz konkretne osoby, które mogą dostarczyć informacje o wolnych miejscach pracy, skontaktować z pracodawcą, upowszechnić informację o poszukiwaniu pracy.

Powodzenia

Marta Harasim-Stańko

rastanko@wp.pl