3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Doradztwo zawodowe 3 CB 13.05.2020 r.

TEMAT : Co wpływa na karierę zawodową?

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś.”  Bo Bennett

Cel ogólny:

  • zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi czynników mających wpływ na kształtowanie ścieżki kariery;

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • analizuje i ocenia czynniki wpływające na rozwój drogi zawodowej;
  • identyfikuje swoje zasoby w kontekście planowania kariery;
  • diagnozuje swoje zdolności
  1. Jaki jestem, moje cechy – przypomnij sobie zagadnienia na ten temat z poprzednich lekcji (jeszcze raz przeanalizuj karty ćwiczeń, może zechcesz dodać coś nowego – Załącznik 1: Lista Jestem Lista,Moje cechy).

 

  1. Moje Zainteresowania – przypomnij sobie zagadnienia na ten temat z poprzednich lekcji (może masz jakieś nowe zainteresowania).

  1. Ćwiczenie: Co wpływa na karierę zawodową?

Karta ćwiczeń – Załącznik 2:  Lista Co wpływa na karierę zawodową. Zapoznaj się z listą i zaznacz wybrane przez siebie wyrażenia. Następnie wybierz stwierdzenia, które wydają ci się najistotniejsze i oceń dlaczego.

Pamiętaj, że dominującą rolę w kształtowaniu własnej kariery ma motywacja wewnętrzna.

Powodzenia

Kontakt: rastanko@wp.pl

Marta Harasim – Stańko