Aktualności

Chroniąc rośliny, chronisz życie 2020 Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

W związku z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin w Polsce i na całym świecie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu włącza się w działania informacyjno-promocyjne, mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa nt. zdrowia roślin.

W styczniu 2020 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem: „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Uczestniczył w niej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a  patronat nad obchodami Roku Zdrowia Roślin objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Z uwagi na zaistniałą na arenie międzynarodowej sytuację podyktowaną pandemią koronawirusa,  wiele zorganizowanych na 2020 rok akcji  promocyjnych poświęconych tematyce zdrowia roślin  zostało odwołanych.   W związku z powyższym  droga  elektroniczna jest jedynym  możliwym  środkiem przekazu umożliwiającym   skierowanie do Was Drodzy Państwo prośby o zaangażowanie w tę inicjatywę.

 

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zmniejszenia ubóstwa oraz  rozwoju gospodarczego. Zdrowie roślin przyczynia się do ochrony środowiska, lasów i bioróżnorodności. Przeciwdziała także efektom zmian klimatu i związanym z rozprzestrzenianiem się organizmów szkodliwych dla roślin, upraw rolnych i naturalnych ekosystemów.Zdrowe rośliny są podstawą wszelkiego życia. To dzięki nim mamy tlen, którym oddychamy.

Pomagają w walce z erozją gleb i deficytem wody.  Szkodniki i choroby roślin powodują straty w uprawach, zwiększając  koszt żywności.

Podczas konferencji podkreślono, że: „Rośliny są ciche, są nieme i nie krzyczą na temat swoich potrzeb, a są dla człowieka bardzo ważne”. Ponad 80 procent żywności pochodzi od roślin.

 

Dlatego też, tak ważne jest podnoszenie  poziomu społecznej  świadomości, przypominanie i wcielanie w życie wiedzy na temat  znaczenia zdrowia roślin dla człowieka.

 

Rok zdrowia roślin jest właśnie po to, żeby zrozumieć i należycie  zadbać  o to co mamy – rośliny dające życie.

 

Zał. 3. Rok zdrowia rośl32599498 (1) (1)