Uncategorized

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 30.03.2020r.

Temat: Budowa cząsteczek, nazewnictwo i otrzymywanie amin             (1h)

Temat: Właściwości, zastosowania i występowanie amin                        (1h)

AMINY

Proszę zapoznać się z zagadnieniami korzystając z zamieszczonych poniżej linków :e-podręcznika, krótkich filmików lub podręcznika – To jest chemia 2

 1.  budowa amin oraz  grupa funkcyjna amin
 2. szereg homologiczny oraz wzory i nazwy amin
 3. rzędowość wybranych amin oraz zjawisko izomerii amin
 4. metody otrzymywania amin
 5. przyczynę zasadowych właściwości amoniaku i amin
 6. zastosowania i występowanie amin
 7. zjawisko izomerii amin na wybranych przykładach
 8. równania reakcji otrzymywania amin
 9. doświadczenie chemiczne Badanie właściwości amin
 10. doświadczenie chemiczne Reakcja fenyloaminy (aniliny) z kwasem chlorowodorowym
 11. doświadczenie Reakcja fenyloaminy (aniliny) z wodą bromową
 12. doświadczenie Reakcja chlorowodorku aniliny z wodorotlenkiem sodu

https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri

www.youtube.com/watch?v=6BnO3UNJ6Eg

www.youtube.com/watch?v=_48lZ05BuRg

www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY

Zapoznaj się z informacjami w załączonym pliku a następnie zapisz notatkę w zeszycie

notatka – Aminy

 

AMIDY

Temat: Charakterystyka amidów.                               (1h)

Proszę zapoznać się z zagadnieniami korzystając z zamieszczonych poniżej linków : filmiku, załączonych plików lub podręcznika – To jest chemia 2

 1. pojęcie amid, wzór ogólny amidów
 2. zasady nazewnictwa amidów
 3. metody otrzymywania amidów
 4.  budowa cząsteczki mocznika
 5. proces kondensacji mocznika
 6. równanie reakcji kondensacji mocznika i nazwa produktu kondensacji
 7. zastosowania i miejsca występowania amidów
 8. równania reakcji otrzymywania amidów
 9. doświadczenie chemiczne Reakcja acetamidu z wodą w środowisku kwasu siarkowego(VI) i z roztworem zasady sodowej
 10. doświadczenie chemiczne Mocznik jako pochodna kwasu węglowego

www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY

Notatka do tematu lekcji znajduje się w załączonych plikach

Amidy 1

Mocznik

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania  numer 3, 4 oraz 5, strona 227 z podręcznika.

Pytania proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak