Uncategorized

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 20.04.2020r.

20.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z teorii kwasów i zasad według Arrheniusa, Bronsteda – Lowry”ego i Lewisa.

1. Proszę powtórzyć wiadomości z dysocjacji kwasów, zasad i soli według Arrheniusa, obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=9f1VbIFmXcQ, a następnie zapisz  w zeszycie wieloetapową dysocjację kwasu fosforowego (V) oraz wodorotlenku magnezu.

2. Proszę zapoznać się z założeniami teorii Bronsteda – Lowry”ego w odniesieniu do kwasów i zasad oraz z założeniami teorii Lewisa w odniesieniu do kwasów i zasad na podstawie załączonej prezentacji oraz filmików:

http://www.kchn.pg.gda.pl/didactics/kwasy_zasady.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-8Fcr1wFQ

https://www.youtube.com/watch?v=tOkRc0Cy3Zw

https://www.youtube.com/watch?v=odtkj_C82U8

3. Proszę zapisać w zeszycie notatkę – założenia teorii Brønsteda-Lowry’ego oraz Lewisa

Notatka – teoria kwasów i zasad

4. W podsumowaniu tematu, proszę obejrzeć prezentacje https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/bronsted-lowry-acid-base-theory

5.Proszę rozwiązać zadania z karty pracy

Teoria kwasów i zasad

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak