Uncategorized

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 20.04.2020r.

20.04.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów „         (2h)

  1. Proszę powtórzyć podział aminokwasów, właściwości amfoteryczne aminokwasów, reakcje kondensacji aminokwasów oraz reakcje hydrolizy peptydów.

https://www.youtube.com/watch?v=P9PvME5_RNY

https://www.youtube.com/watch?v=QB4rEGe1GIk

https://www.youtube.com/watch?v=oizg3xzYiEo

  1. Rozwiąż załączona kartę pracy Amiokwasy – powtórzenie
  2. Proszę powtórzyć budowę białek, właściwości: proces wysalania i denaturacji białka, reakcje charakterystyczne białek: reakcje ksantoproteinową oraz reakcja biuretową.

https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw

https://www.youtube.com/watch?v=3f0GrTdWyrQ

https://www.youtube.com/watch?v=y6vyfQRkihc

  1. Rozwiąż załączoną kartę pracy- karta-pracy -aminokwasy-i-bialka
  2. Proszę powtórzyć podział węglowodanów, właściwości fizyczne i chemiczne glukozy i fruktozy, reakcje charakterystyczne glukozy i fruktozy: próba Tollensa, próba Trommera, odróżnianie glukozy od fruktozy

https://www.youtube.com/watch?v=3j-_ljOW7C8

https://www.youtube.com/watch?v=kNDqXNUnqoE

https://www.youtube.com/watch?v=HXly05Zopls

  1. Proszę powtórzyć budową, właściwości sacharozy, maltozy, laktozy i celobiozy, podział disacharydów na redukujące i nieredukujące, przebieg procesu hydrolizy sacharozy, maltozy i laktozy.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/carbohydrates-and-sugars/a/carbohydrates

https://www.youtube.com/watch?v=houTGcVZAJI

https://www.youtube.com/watch?v=cYyYEmN5NCU

https://www.youtube.com/watch?v=VZgeiLTeqao

  1. Proszę powtórzyć budowę i właściwości skrobi i celulozy, wykrywanie skrobi, reakcje charakterystyczne skrobi oraz reakcje hydrolizy skrobi.

https://www.youtube.com/watch?v=x3eN25EuGeQ

https://www.youtube.com/watch?v=qMPokveafMk

https://www.youtube.com/watch?v=Zk4lgQY1Kuo

  1. Rozwiąż załączoną kartę pracy – karta-pracy–sacharydy

Pytania oraz informacje zwrotne proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak