4BT (Tech)4FTP (Tech)4RTM (Tech)Zdalne Lekcje

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 16.04.2020r.

16.04.2020r.

Temat: Skrobia i celuloza jako przykład polisacharydów

1.Proszę powtórzyć budowę i podział węglowodanów https://www.youtube.com/watch?v=D95PN4Ala00

  1. Cele lekcji: zapoznanie z pojęciem polisacharydy, przykładami, właściwościami skrobi i celulozy wynikającymi z różnicy budowy ich cząsteczek, przebiegiem procesu hydrolizy skrobi i celulozy oraz zastosowaniem i występowaniem polisacharydów.
  • Polisacharydy –wielkocząsteczkowe związki organiczne utworzone z cząsteczek monosacharydów połączonych wiązaniami glikozydowymi. Przykłady : skrobia, celuloza.

Wzór ogólny polisacharydów (C6H10O5)n

  • Przeczytaj i zapoznaj się z właściwościami polisacharydów

https://epodreczniki.pl/a/cukry—skrobia-i-celuloza/DZQQ5kibs

  • Zapoznaj się z właściwościami skrobi, reakcją charakterystyczna skrobi, przebiegiem procesu hydrolizy i wykrywaniem skrobi w przeprowadzonych doświadczeniach

https://www.youtube.com/watch?v=x3eN25EuGeQ

https://www.youtube.com/watch?v=qMPokveafMk

  • Zapoznaj się z właściwościami celulozy

https://www.youtube.com/watch?v=Zk4lgQY1Kuo

  1. Zapisz notatkę, korzystając z zamieszczonego materiału, podaj wzór ogólny polisacharydów i przykłady, właściwości skrobi i celulozy, reakcje charakterystyczna skrobi oraz przebieg procesu hydrolizy skrobi.

http://chemiaix.pl/wp-content/uploads/2011/05/09-3-Folia-Polisacharydy.pdf

  1. Podsumowanie-powtórz budowę i właściwości polisacharydów oraz rozwiąż kartę pracy

https://slideplayer.pl/slide/10515460/

karta pracy -skrobia i celuloza

Bardzo proszę rozwiązać test, który został wysłany na adres e-mail ucznia. Rozwiązania proszę przesłać dzisiaj do godziny 10.00.

Dziękuje i życzę powodzenia.

Pytania oraz informacje zwrotne proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak