Uncategorized

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 16.04.2020r.

16.04.2020r.

Temat: Sacharoza jako przykład disacharydu

  1. Na poprzednich lekcjach zapoznaliśmy się z podziałem cukrów ze względu na ich budowę na monosacharydy, oligosacharydy i polisacharydy oraz ze względu na ilość atomów węgla na triozy, tetrozy, pentozy i heksozy i rodzaj grupy funkcyjnej na aldozy i ketozy, budową cząsteczki glukozy i fruktozy –wzory Fischera i Hawortha.
  2. Disacharydy to związki organiczne utworzone w wyniku połączenia dwóch cząsteczek monosacharydów. Przykłady: sacharoza, maltoza, laktoza i celobioza.

Wzór ogólny disacharydów C12H22O11

Cele lekcji to zapoznanie z budową, właściwościami cząsteczki sacharozy, maltozy, laktozy i celobiozy, przebiegiem procesu hydrolizy sacharozy, maltozy i laktozy oraz zastosowaniem i występowaniem disacharydów.

  • Przeczytaj i zapoznaj się z właściwościami disacharydów

https://pl.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/carbohydrates-and-sugars/a/carbohydrates

https://epodreczniki.pl/a/cukry—sacharoza/Dvq5UnGQq

  • Proszę powtórzyć, które związki organiczne wykazują właściwości redukujące oraz jaka jest różnica między próbą Fehlinga a próbą Trommera.

https://www.youtube.com/watch?v=houTGcVZAJI

https://www.youtube.com/watch?v=cYyYEmN5NCU

  • Odróżnianie wodnych roztworów sacharozy i gliceryny oraz badanie właściwości redukujących produktów hydrolizy sacharozy

https://www.youtube.com/watch?v=RMKvvbU5ZVo

  • Hydroliza sacharozy

https://www.youtube.com/watch?v=VZgeiLTeqao

  1. Proszę zapisać notatkę w zeszycie
4.W podsumowaniu lekcji powtórz budowę i właściwości disacharydów

http://chemiaix.pl/wp-content/uploads/2011/05/08-3-Folia-Disacharydy.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=xubp0RDyAJI

https://www.youtube.com/watch?v=oY62Z_upQfE

https://www.youtube.com/watch?v=r5J-GUD-igc

Rozwiąż kartę pracy- karta pracy-sacharoza

Na adres e-mail ucznia został wysłany test, bardzo proszę rozwiązać i przesłać odpowiedzi dzisiaj do godziny 10.00. Życzę powodzenia.

Pytania oraz informacje zwrotne proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak