Uncategorized

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 23.04.2020r.

23.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości o reakcjach w roztworach wodnych elektrolitów.

1. Przypomnienie wiadomości o reakcjach dysocjacji elektrolitycznej kwasów, zasad i soli. https://www.youtube.com/watch?v=t4dHWI-IqPM

https://www.youtube.com/watch?v=lmxPMMBmOOI

https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc

https://www.youtube.com/watch?v=XMKW7Au-vps

  1. Przypomnienie – reakcje zobojętniania, reakcje strącania osadów, hydroliza soli.

Reakcja zobojętniania -jest to reakcja jonowa zachodząca pomiędzy mocnym kwasem i mocną zasadą. Efektem reakcji zobojętniania jest powstanie roztworu o odczynie obojętnym. Reakcja zobojętniania jest także nazywana czasem reakcją neutralizacji.

Reakcje zobojętniania –  https://www.youtube.com/watch?v=6KemCt8q2WM

Reakcja strącania osadów – to reakcja chemiczna między jonami, które łącząc się dają trudnorozpuszczalny związek chemiczny.

Reakcja strąceniowe-  https://slideplayer.pl/slide/823390/

Hydroliza soli – to reakcja chemiczna jonów soli z cząsteczkami wody.

Hydroliza soli –  https://www.youtube.com/watch?v=RYNnsKs8wRY

https://www.youtube.com/watch?v=BYyBiYMwdK0

Reakcje jonowe –  https://www.youtube.com/watch?v=T99QVVSzC1s

  1. Doświadczenie – Reakcja zobojętniania zasad kwasami.

https://www.youtube.com/watch?v=8nBSL90zYUw

https://www.youtube.com/watch?v=RUhpHvtAkvI

Wniosek – Reakcja zobojętniania w zapisie jonowym, polega na łączeniu się kationów wodoru H+ (lub jonów oksoniowych H3O+ ) z anionami wodorotlenkowymi OH ,w wyniku czego powstają niezdysocjowane cząsteczki wody H2O.

H+ + OH  →H2O                         lub                   H3O+ + OH→ 2H2O

  1. Doświadczenie – Hydroliza soli- https://www.youtube.com/watch?v=pbwDMj-vzms
  2. Doświadczenie – Otrzymywanie soli trudnorozpuszczalnych- https://www.youtube.com/watch?v=S6Dl7Xb5pkY
  3. Przykłady reakcji zobojętniania – https://www.youtube.com/watch?v=6KemCt8q2WM

https://www.youtube.com/watch?v=7VAbq7O2d2k

  1. Przykłady reakcji hydrolizy soli – https://slideplayer.pl/slide/842671/
  2. Podsumowanie wiadomości

Rozwiąż test https://quizizz.com/admin/quiz/5c083cbcb9a3b5001be76866/reakcje-zobojtniania

Rozwiąż zadania https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acid-base-equilibrium/titrations/v/titration-calculation-example

Zapisz i rozwiąż zadania w zeszycie https://www.youtube.com/watch?v=vV0rMrWyl8o

https://www.youtube.com/watch?v=IIcI8s_7eF0

https://www.youtube.com/watch?v=I35DzWen7Jo

http://www.nowamatura.edu.pl/pliki/1×5.pdf

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak