4BT (Tech)4FTP (Tech)4RTM (Tech)Zdalne Lekcje

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 06.04.2020r.

Temat: Białka –rodzaje, struktury, właściwości i rola w organizmie.

Białka to substancje naturalne, które znane są Wam z innych lekcji, dlatego na początek proszę powtórzyć ich budowę, podział oraz strukturę

https://epodreczniki.pl/a/bialka—budowa-wlasciwosci-i-reakcje-charakterystyczne-czesc-1/D1FnM68vf

https://www.youtube.com/watch?v=2bBGElfdFfs&list=PLb84y2MgzJf0Z1REhQ1CVp7tGuL6d1Ysr

Następnie proszę zapoznać się z doświadczeniami:

Dośw.1. Badanie działania różnych substancji na białko

https://www.youtube.com/watch?v=3f0GrTdWyrQ

Dośw. 2. Reakcje charakterystyczne białek: biuretowa i ksantoproteinowa

https://www.youtube.com/watch?v=y6vyfQRkihc

Po zapoznaniu się z właściwościami białek zawartych w doświadczeniach, proszę zapisać notatkę,w której powinne zostać zawarte pojęcia: białko, koagulacja, wysalanie, peptyzacja, denaturacja, reakcja ksantoproteinowa oraz reakcja biuretowa i rozwiązać załączoną kartę pracy karta pracy 1–bialka.

Notatkę można załączyć do tematu w postaci wydruku  notatka – Białka

W podsumowaniu proszę rozwiązać kartę pracy karta pracy 2- Białka

Pytania oraz informacje zwrotne proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak