Uncategorized

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 06.04.2020r.

Temat: Aminokwasy jako przykład dwufunkcyjnych pochodnych węglowodorów.

Proszę zapoznać się z kolejną grupą związków, która należy do dwufunkcyjnych pochodnych węglowodorów czyli aminokwasami, które zawierają grupę aminową oraz karboksylową, korzystając z podręcznika lub załączonych linków.

https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri

https://www.youtube.com/watch?v=P9PvME5_RNY

Po zapoznaniu z pojęciem aminokwasy, wzorami amniokwasów: glicyny i alaniny, obejrzyj doświadczenie- Badanie właściwości amfoterycznych glicyny, https://www.youtube.com/watch?v=QB4rEGe1GIk,

następnie zwróć uwagę na pojęcia jon obojnaczy, kation i anion aminokwasu oraz punkt izoelektryczny aminokwasu

https://www.youtube.com/watch?v=_WUHs-qLQC4

Aminokwasy ulegają reakcjom kondensacji, czyli łączenia się za pomocą wiązań peptydowych. Zapoznaj się z reakcją tworzenia peptydów ,  https://www.youtube.com/watch?v=oizg3xzYiEo

Zapisz w zeszycie notatkę: pojęcie aminokwasy, wzór glicyny, alaniny, właściwości amfoteryczne glicyny, czyli reakcje glicyny z mocnym kwasem i zasadą, tworzenie jonu obojnaczego glicyny, kationu i anionu glicyny oraz reakcje kondensacji alaniny i glicyny, korzystając z załączonego pliku notatka – Amiokwasy

W podsumowaniu lekcji spróbuj samodzielnie rozwiązać zadania, a następnie sprawdź rozwiązania

https://www.youtube.com/watch?v=N89XiWOlbjo

https://www.youtube.com/watch?v=OPqOEIvz-Os

Proszę rozwiązać  zadania z załączonej karty pracy   karta pracy 1 -aminokwasy , a następnie przesłać odpowiedzi na e-mail.

Pytania oraz informacje zwrotne proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak