4BT (Tech)4FTP (Tech)4RTM (Tech)Zdalne Lekcje

Chemia 4 BT, 4FTP, 4RTM, 21.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości ze stałej i stopnia dysocjacji elektrolitycznej oraz pH roztworu                         

1.Proszę, powtórz poznany na poprzednich lekcjach proces dysocjacji, podział substancji na elektrolity i nieelektrolity https://www.youtube.com/watch?v=JwP6luv0SBw

2.Do ilościowego określenia mocy elektrolitu stosuje się stałą dysocjacji i stopień dysocjacji.

  • Zapoznaj się z pojęciem stała dysocjacji elektrolitycznej , mocne elektrolity i słabe elektrolity, stopień dysocjacji elektrolitycznej, czynnikami wpływającymi na stałą dysocjacji elektrolitycznej, oraz sposobem obliczania stałej i stopnia dysocjacji elektrolitycznej na podstawie załączonych linków

https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/copy-of-acid-base-equilibria/a/relationship-between-ka-and-kb

https://www.youtube.com/watch?v=8MEkR1coooQ

  • Zapoznaj się ze sposobem zapisywania wyrażenia na stałą dysocjacji elektrolitycznej słabych kwasów oraz porównaniem mocy elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji  https://www.youtube.com/watch?v=x0_JXrCVY24
  • Zapoznaj się ze sposobem zapisywania wyrażenia na stałą dysocjacji elektrolitycznej słabych zasad oraz porównaniem mocy elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji  https://www.youtube.com/watch?v=1wAxqih6dH0

4. Zależność łączącą stopień dysocjacji ze stałą dysocjacji nazywamy prawem rozcieńczeń Ostwalda, stosuje się je do obliczania stałej oraz stopnia dysocjacji elektrolitu o znanym stężeniu.

https://www.youtube.com/watch?v=SAZOIEzLUiM

https://www.youtube.com/watch?v=gme7xvyIzGM

5.Zapisz w zeszycie notatkę, korzystając z zamieszczonych załączników. W notatce podaj definicje stałej i stopnia dysocjacji, zapisz wzory i oznaczenia stałej i stopnia dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda oraz przykłady elektrolitów mocnych i słabych.

notatka – Stała dysocjacji

notatka-stopień dysocjacji elektrolitycznej

6. Cechą charakteryzującą kwasowe lub zasadowe właściwości roztworów jest ich odczyn.

  • Zapoznaj się z pojęciem: autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody

https://www.youtube.com/watch?v=HH4WCZ2miyY

https://www.youtube.com/watch?v=2YpSr3DyO_Y

https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/water-autoionization-and-kw

  • Zapoznaj się z pojęciem: wykładnik stężenia jonów wodoru pH, wykładnik stężenia jonów wodorotlenowych pOH oraz skalą pH

https://www.youtube.com/watch?v=2etNcLoLkRA

https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale

  • Zapoznaj się z wyznaczaniem pH i pOH mocnych kwasów i zasad

https://www.youtube.com/watch?v=w_2QbKh3K-Y

  • Zapoznaj się z wyznaczaniem pH słabych kwasów

https://www.youtube.com/watch?v=B1F80OkpSos

  • Zapoznaj się z wyznaczanie pH słabych zasad

https://www.youtube.com/watch?v=PrVWkFuX38k

  • Wyznaczanie pH substancji z użyciem uniwersalnych papierków wskaźnikowych -doświadczenia

https://pazdro.com.pl/mierzenie-ph-roznych-roztworow-doswiadczenie-92

https://www.youtube.com/watch?v=_-md0ie6sXk

https://www.youtube.com/watch?v=m_qZCoMdgCY

7.Zapisz w zeszycie notatkę, korzystając zamieszczonych materiałów. W notatce podaj definicje oraz wzory: odczyn roztworu, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodoru pH, wykładnik stężenia jonów wodorotlenowych pOH oraz skala pH

https://www.youtube.com/watch?v=fgl_WyskQWk

https://epodreczniki.pl/a/odczyn-roztworow/DZwb3pMNy

8.W podsumowaniu, proszę rozwiązać w zeszycie zadania z zastosowaniem stałej i stopnia dysocjacji oraz prawa rozcieńczeń Ostwalda https://www.youtube.com/watch?v=es_SndVzrj4

Proszę również rozwiązać zadania na obliczenie pH roztworu z zastosowaniem stopnia i stałej dysocjacji

https://www.youtube.com/watch?v=T7tXHJkEadA

https://www.youtube.com/watch?v=1wAxqih6dH0

https://www.youtube.com/watch?v=IfOSs8PmATA

https://www.youtube.com/watch?v=Ypb-63fadY0

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak