Uncategorized

Chemia 3BT, 3FT, 3MTP, 22.04.2020r.

22.04.2020r.

Temat: Na czym polega reakcja zobojętniania?                                                                               (1h)

Temat: Zapis cząsteczkowy, jonowy i skrócony jonowy reakcji zobojętniania?                                 (1h)

  1. Przypomnienie wiadomości o reakcjach dysocjacji elektrolitycznej kwasów, zasad i soli. https://www.youtube.com/watch?v=t4dHWI-IqPM

https://www.youtube.com/watch?v=lmxPMMBmOOI

https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc

https://www.youtube.com/watch?v=XMKW7Au-vps

  1. Wprowadzenie pojęcia reakcja zobojętniania oraz zapisanie w zeszycie definicji

Reakcja zobojętniania -jest to reakcja jonowa zachodząca pomiędzy kwasem i zasadą. Efektem reakcji zobojętniania jest powstanie roztworu o odczynie obojętnym. Reakcja zobojętniania jest także nazywana czasem reakcją neutralizacji.

  1. Zapoznanie z doświadczeniem – Reakcja zobojętniania zasad kwasami.

https://www.youtube.com/watch?v=8nBSL90zYUw

https://www.youtube.com/watch?v=RUhpHvtAkvI

Zapisanie w zeszycie schematu doświadczenia, obserwacji i wniosków na podstawie filmu lub podręcznika –strona 296

Wniosek – Reakcja zobojętniania w zapisie jonowym, polega na łączeniu się kationów wodoru H+ (lub jonów oksoniowych H3O+ ) z anionami wodorotlenkowymi OH ,w wyniku czego powstają niezdysocjowane cząsteczki wody H2O.

H+ + OHH2O                         lub                   H3O+ + OH  → 2H2O

  1. Zapoznanie oraz zapisanie w zeszycie przykładów reakcji zobojętniania

https://www.youtube.com/watch?v=6KemCt8q2WM

https://www.youtube.com/watch?v=7VAbq7O2d2k

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-zobojetniania/D1GFj8cYa

Zadanie1. Zapisz w zeszycie reakcje zobojętniania: zastosuj zapis cząsteczkowy, zapis jonowy oraz zapis skrócony jonowy

a) Wodorotlenku potasu kwasem fosforowym (V)

b) Wodorotlenku wapnia kwasem solnym

c) Wodorotlenku potasu kwasem węglowym

Sprawdź rozwiązania – załącznik 1-notatka -reakcje zobojętniania

  1. Podsumowanie wiadomości

Rozwiąż test https://quizizz.com/admin/quiz/5c083cbcb9a3b5001be76866/reakcje-zobojtniania

Rozwiąż zadania https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acid-base-equilibrium/titrations/v/titration-calculation-example

Zapisz i rozwiąż zadanie w zeszycie https://www.youtube.com/watch?v=vV0rMrWyl8o

https://www.youtube.com/watch?v=IIcI8s_7eF0

Rozwiąż zadania 1,2 oraz 3 z podręcznika , strona 297

Rozwiązania zadań z podręcznika, proszę przesłać do 22 kwietnia do godziny 20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak