Uncategorized

Chemia 3BT, 3FT,3MTP, 29.04.2020r.

29.04.2020r.

Temat: Na czym polega reakcja strąceniowa?

Temat: Zapis cząsteczkowy, jonowy i skrócony jonowy reakcji strącania osadów?

  1. Przypomnienie wiadomości o reakcjach zobojętniania.

https://www.youtube.com/watch?v=zBucMHmGkW8

  1. Wprowadzenie pojęcia reakcja strąceniowa oraz zapisanie w zeszycie definicji

Reakcja strącania osadów – to reakcja chemiczna między jonami, które łącząc się dają trudno rozpuszczalny związek chemiczny. Najczęściej powstają osady wodorotlenków i soli, rzadko kwasów (osad trudno rozpuszczalnego kwasu krzemowego (IV) H2SiO3).

https://epodreczniki.pl/a/wytracanie-osadow/DuWAGWaya

https://www.youtube.com/watch?v=7j8bJ6doErQ

  1. Zapoznanie z doświadczeniem – Otrzymywanie osadu trudno rozpuszczalnych soli –np. chlorku srebra (I).

Zapisz w zeszycie schematu doświadczenia, obserwacje i wniosek na podstawie filmu lub podręcznika –strona 299

https://www.youtube.com/watch?v=S6Dl7Xb5pkY

Opis schematu: Reakcja roztworu azotanu(V) srebra (I) z roztworem kwasu solnego.

Obserwacje: Wytrąca się biały serowaty osad ciemniejący na powietrzu

Wniosek: Biały serowaty osad to chlorek srebra (I)

AgNO3 + HCl  →  AgCl↓  + HNO3

Ag+  + NO3   +  H+  + Cl  →   AgCl↓+ H+  + Cl

Ag+  + Cl  →   AgCl↓

 

  1. Zapoznanie z doświadczeniem – Otrzymywanie osadu trudno rozpuszczalnych wodorotlenków- np.wodorotlenku miedzi(II)

Zapisz w zeszycie schematu doświadczenia, obserwacje i wniosek na podstawie filmu lub podręcznika –strona 298

https://www.youtube.com/watch?v=88-u-OdOij8

Opis schematu: Reakcja roztworu siarczanu (VI) miedzi (II)  z roztworem wodorotlenku sodu

Obserwacje: Powstaje niebieski galaretowaty osad

Wniosek :Niebieski galaretowaty osad to wodorotlenek miedzi(II)

CuSO4    +  2NaOH    →   Cu(OH)2 ↓  + Na2SO4

Cu2+    +   SO42-   +  2Na+  + 2OH  →  Cu(OH)2 ↓  + 2Na+   +  SO42-

Cu2+    + 2OH  →  Cu(OH)2

 

Zapoznanie oraz zapisanie w zeszycie przykładów reakcji strącania osadów

Zadanie 1. Korzystając z tablicy rozpuszczalności napisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi związkami:

a) BaCl2 + H2SO4

b) Ca(NO3)2 + Na2CO3

c) FeCl3 + NaOH→

Sprawdź odpowiedzi do zadania – załącznik 1 – rozwiązanie zadania – reakcje strąceniowe

  1. Podsumowanie

Rozwiąż test – https://quizizz.com/admin/quiz/5de6c2651eaeb4001b5c6db2/reakcje-strceniowe

Zapisz reakcje strąceniowe – https://www.youtube.com/watch?v=c97a0wOnT_0

 

Rozwiąż zadania 1,2,3 oraz 4 z podręcznika , strona 299

Rozwiązania zadań z podręcznika, proszę przesłać 29 kwietnia do godziny 20.00 na podany wcześniej adres e-mail.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak