3BT (Tech)3FT (Tech)3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Chemia 3BT, 3FT, 3MTP, 15.04.2020r.

15.04.2020r.

Temat: Odczyn roztworów, pojęcie pH                                        (1h)

Temat: Analiza skali pH                                                                 (1h)

 1. Na poprzednich lekcjach poznaliśmy proces dysocjacji, podział substancji na elektrolity i nieelektrolity. Wiemy, że znajdujące się w roztworach kwasów jony H+ decydują o ich kwasowych właściwościach, zaś w roztworach zasad obecne są jony OH , które decydują o właściwościach zasadowych.

https://www.youtube.com/watch?v=odtkj_C82U8

 1. Cechą charakteryzującą kwasowe lub zasadowe właściwości roztworów jest ich odczyn. Wprowadzenie pojęcia odczyn roztworu, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodoru pH, wykładnik stężenia jonów wodorotlenowych pOH oraz skala pH
 • Zapoznaj się z pojęciem: autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody

https://www.youtube.com/watch?v=HH4WCZ2miyY

https://www.youtube.com/watch?v=2YpSr3DyO_Y

https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/water-autoionization-and-kw

 • Zapoznaj się z pojęciem: wykładnik stężenia jonów wodoru pH, wykładnik stężenia jonów wodorotlenowych pOH oraz skalą pH

https://www.youtube.com/watch?v=2etNcLoLkRA

https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/ph-poh-and-the-ph-scale

 • Zapoznaj się z wyznaczaniem pH i pOH mocnych kwasów i zasad

https://www.youtube.com/watch?v=w_2QbKh3K-Y

 • Zapoznaj się z wyznaczaniem pH słabych kwasów

https://www.youtube.com/watch?v=B1F80OkpSos

 • Zapoznaj się z wyznaczanie pH słabych zasad

https://www.youtube.com/watch?v=PrVWkFuX38k

 • Wyznaczanie pH substancji z użyciem uniwersalnych papierków wskaźnikowych -doświadczenia

https://pazdro.com.pl/mierzenie-ph-roznych-roztworow-doswiadczenie-92

https://www.youtube.com/watch?v=_-md0ie6sXk

https://www.youtube.com/watch?v=m_qZCoMdgCY

 1. Zapisz w zeszycie notatkę, korzystając z podręcznika strona 290-295 lub z zamieszczonych materiałów. W notatce podaj definicje oraz wzory: odczyn roztworu, autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodoru pH, wykładnik stężenia jonów wodorotlenowych pOH oraz skala pH

https://www.youtube.com/watch?v=fgl_WyskQWk

https://epodreczniki.pl/a/odczyn-roztworow/DZwb3pMNy

 1. W podsumowaniu tematu, proszę rozwiązać w zeszycie zadania oraz obliczenie pH roztworu z zastosowaniem stopnia i stałej dysocjacji

https://www.youtube.com/watch?v=T7tXHJkEadA

https://www.youtube.com/watch?v=1wAxqih6dH0

https://www.youtube.com/watch?v=IfOSs8PmATA

https://www.youtube.com/watch?v=Ypb-63fadY0

 1. Zadanie domowe – rozwiąż zadania od 1 do 7 z podręcznika , strona 295

Rozwiązania zadań z podręcznika, proszę odesłać do 21 kwietnia do godziny 20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak