Uncategorized

Chemia 3BT, 3FT, 3MTP

08.04.2020r.

Temat: Stała dysocjacji elektrolitycznej                                        (1h)

Temat : Stopień dysocjacji elektrolitycznej                                  (1h)

1.Proszę, powtórz poznany na poprzednich lekcjach proces dysocjacji, podział substancji na elektrolity i nieelektrolity https://www.youtube.com/watch?v=JwP6luv0SBw

2.Do ilościowego określenia mocy elektrolitu stosuje się stałą dysocjacji i stopień dysocjacji.

  • Zapoznaj się z pojęciem stała dysocjacji elektrolitycznej , mocne elektrolity i słabe elektrolity, stopień dysocjacji elektrolitycznej, czynnikami wpływającymi na stałą dysocjacji elektrolitycznej, oraz sposobem obliczania stałej i stopnia dysocjacji elektrolitycznej na podstawie załączonych linków

https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/copy-of-acid-base-equilibria/a/relationship-between-ka-and-kb

https://www.youtube.com/watch?v=8MEkR1coooQ

  • Zapoznaj się ze sposobem zapisywania wyrażenia na stałą dysocjacji elektrolitycznej słabych kwasów oraz porównaniem mocy elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji
  • https://www.youtube.com/watch?v=x0_JXrCVY24
  • Zapoznaj się ze sposobem zapisywania wyrażenia na stałą dysocjacji elektrolitycznej słabych zasad oraz porównaniem mocy elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji
  • https://www.youtube.com/watch?v=1wAxqih6dH0

4. Zależność łączącą stopień dysocjacji ze stałą dysocjacji nazywamy prawem rozcieńczeń Ostwalda, stosuje się je do obliczania stałej oraz stopnia dysocjacji elektrolitu o znanym stężeniu.

https://www.youtube.com/watch?v=SAZOIEzLUiM

https://www.youtube.com/watch?v=gme7xvyIzGM

5.Zapisz w zeszycie notatkę, korzystając z podręcznika lub zamieszczonych załączników. W notatce podaj definicje stałej i stopnia dysocjacji, zapisz wzory i oznaczenia stałej i stopnia dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda oraz przykłady elektrolitów mocnych i słabych. (strona 285)

notatka – Stała dysocjacji

notatka-stopień dysocjacji elektrolitycznej

6. W podsumowaniu tematu, proszę rozwiązać w zeszycie zadania z zastosowaniem stałej i stopnia dysocjacji oraz prawa rozcieńczeń Ostwalda https://www.youtube.com/watch?v=es_SndVzrj4

7. Zadanie domowe – rozwiąż zadania od 1 do 7 z podręcznika , strona 289

Rozwiązania zadań z podręcznika, proszę odesłać do 14 kwietnia do godziny 20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak