Uncategorized

Chemia 3BT, 3FT, 3MTP, 01.04.2020r.

Temat: Kwasy i zasady według Arrheniusa, Bronsteda – Lowry”ego i Lewisa. (2h)

1. Proszę powtórzyć wiadomości z dysocjacji kwasów, zasad i soli według Arrheniusa, obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=9f1VbIFmXcQ, a następnie zapisz  w zeszycie wieloetapową dysocjację kwasu fosforowego (V) oraz wodorotlenku magnezu.

2. Proszę zapoznać się z założeniami teorii Bronsteda – Lowry”ego w odniesieniu do kwasów i zasad oraz z założeniami teorii Lewisa w odniesieniu do kwasów i zasad na podstawie załączonej prezentacji oraz filmików:

http://www.kchn.pg.gda.pl/didactics/kwasy_zasady.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-8Fcr1wFQ

https://www.youtube.com/watch?v=tOkRc0Cy3Zw

https://www.youtube.com/watch?v=odtkj_C82U8

 

3. Proszę zapisać w zeszycie notatkę – założenia teorii Brønsteda-Lowry’ego oraz Lewisa

Notatka – teoria kwasów i zasad

4. W podsumowaniu tematu, proszę obejrzeć prezentacje https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/bronsted-lowry-acid-base-theory

5.Proszę rozwiązać zadania z karty pracy

Teoria kwasów i zasad

Rozwiązania zadań, będą potwierdzeniem udziału w lekcji, proszę odesłać na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Proszę zalogować się na stronę e-podręczniki w udostępnionym materiale rozwiązać zadania pod tematem lekcji, będzie to potwierdzeniem aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Ważna informacja!

Za tydzień odbędzie się karkówka z tematów: stała równowagi i reguła przekory. Instrukcja zostanie wysłana na e-maile uczniów.

 

Pozdrawiam

Justyna Filipiak