Uncategorized

Chemia 1PT

03.06.2020

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z działu „Stechiometria”.

Celem lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości z podstawowych pojęć i praw chemicznych oraz obliczeń stechiometrycznych

Zagadnienia:

  • pojęcia: mol, masa cząsteczkowa, masa molowa, liczba Avogadra
  • obliczanie masy cząsteczkowej, masy molowej
  • warunki normalne
  • objętość molowa gazów
  • prawo Avogadra
  • prawo stałości składu
  • stosunek atomowy, masowy i skład procentowy
  • wzory empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego
  • prawo zachowania masy
  • obliczenia stechiometryczne

W celu przypomnienia wiadomości polecam materiał udostępniony w podanych linkach

Mol, masa molowa, liczba Avogadra

https://www.youtube.com/watch?v=eqkwZRe40Go

Obliczanie masy cząsteczkowej

https://www.youtube.com/watch?v=WWki7lhhoio

Prawo zachowania masy

https://www.youtube.com/watch?v=VNMkuk9GW-E&t=128s

Prawo stałości składu

https://www.youtube.com/watch?v=JZk7Uv-PW5k

https://www.youtube.com/watch?v=yDoJI8LH1Zk

https://www.youtube.com/watch?v=b1Ovvy8Tq-0

https://www.youtube.com/watch?v=3GpGUk3pack

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów

https://www.youtube.com/watch?v=cP8K8AmJtbM

https://www.youtube.com/watch?v=AOOmfuXXWy8&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=s2Hw4HAWANk

Obliczenia stechiometryczne

https://www.youtube.com/watch?v=So4J1ruUqcM

Wzory empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

https://www.youtube.com/watch?v=7YCkOC_XE6U&t=9s

Proszę rozwiązać zadania numer 1, 6, 9, 10, 11 ,12 z podręcznika, strona 154 – Sprawdź czy potrafisz……

Rozwiązania zadań proszę przesłać 3 czerwca do godz.20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Informacja!

17 czerwca zgodnie z planem lekcji odbędzie się test online z działu „ Stechiometria”. Link do testu zostanie podany w wiadomości na e-dzienniku.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak