Uncategorized

Chemia 1FTR, 20.04.2020r.

20.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Systematyka związków nieorganicznych.

1.Proszę powtórzyć podział związków nieorganicznych, ich właściwości, otrzymywanie i reakcje, można sięgnąć do podręcznika – strona 118 – Podsumowanie działu lub do załączonego pliku Klas_z_n

2. Następnie, proszę rozwiązać zadania z załączonych kart pracy

karta pracy – powtórzenie (1)

karta pracy – powtórzenie (2)

3.Proszę rozwiązać w zeszycie zadania numer 2, 3 oraz 6, strona 122, będzie to potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach.

4. Rozwiązania zadań z załączonej karty pracy  Karta pracy -zadania  proszę odesłać na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Proszę zalogować się na stronie e- podręcznik i w udostępnionym materiale rozwiązać ćwiczenia, będzie to również potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Ważna informacja!

Za  tydzień 27 kwietnia 2020r. odbędzie się sprawdzian z działu  Systematyka związków nieorganicznych. Informacje o sposobie przeprowadzenia sprawdzianu zostaną wysłane na e- dziennik. Bardzo proszę wysłać aktualne adresy e-maila każdego ucznia  na e-dziennik, na które zostanie przesłany link do sprawdzianu.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak