Uncategorized

Chemia 1FTR, 30.03.2020r.

Temat: Sole – budowa, podział, nazewnictwo.

Proszę zapoznać się z zagadnieniami korzystając z zamieszczonych poniżej linków :e-podręcznika, krótkich filmików lub podręcznika – To jest chemia:

  1. Zapoznanie z pojęciem sól oraz ze wzorem ogólnym soli

Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali (lub grupy amonowej) oraz reszt kwasowych

Wzór ogólny soli        n    m

MmRn

 

gdzie: M-symbol chemiczny metalu

            R-reszta kwasowa

            n-wartościowość metalu

            m-wartościowość reszty kwsowej

 

  1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami nazewnictwa soli oraz kształcenie umiejętności zapisywania wzorów soli na podstawie ich nazwy oraz tworzenia nazw soli na podstawie wzoru.

Nazwy systematyczne soli tworzy się od nazw kwasów. Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę –ek, a sole kwasów tlenowych końcówkę –an. Do nazwy kwasu od której pochodzi sól, dodajemy nazwę metalu w dopełniaczu np. chlorek sodu, siarczan (VI) miedzi (II).

Przypomnij wzory i nazwy kwasów oraz zapoznaj się z tworzenie wzorów i nazw soli

https://www.youtube.com/watch?v=Rv_fqqZUbKI

https://epodreczniki.pl/a/budowa-soli-i-ich-nazewnictwo/D1UKPryP1

https://www.youtube.com/watch?v=EhEGkcQ54Qk

Nazwy wybranych soli

Nazwa soli Przykłady soli
Chlorek

-sól kwasu chlorowodorowego HCl

                           I    I

Chlorek sodu – NaCl

II    I

Chlorek wapnia – CaCl2

III   I

Chlorek glinu – AlCl3

Siarczek

-sól kwasu siarkowodorowego H2S

                             I    II

Siarczek potasu – K2S

II   II

Siarczek magnezu – MgS

III   II

Siarczek żelaza (III) – Fe2S3

Azotan (V)

-sól kwasu azotowego (V) HNO3

                                       I    I

Azotan (V) srebra (I) – AgNO3

II     I

Azotan (V) baru – Ba(NO3)2

III    I

azotan (V) glinu – Al(NO3)2

Siarczan (VI)

-sól kwasu siarkowego (VI) H2SO4

                                   I     II

Siarczan (VI) sodu – Na2SO4

II    II

Siarczan (VI) magnezu – MgSO4

III    II

Siarczan (VI) żelaza (III) – Fe2(SO4)3

Węglan

-sól kwasu węglowego H2CO3

                            I      II

Węglan potasu – K2CO3

II     II

Węglan wapnia – CaCO3

Fosforan (V)

-sól kwasu fosforowego (V) H3PO4

                               I      III

Fosforan (V) litu – Li3PO4

II      III

Fosforan (V) magnezu – Mg3(PO4)2

III   III

Fosforan (V) glinu –AlPO4

 

Następnie zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

  1. Jak są zbudowane sole?
  2. Jak można podzielić sole?
  3. W jaki sposób tworzy się nazwy soli obojętnych?
  4. W jaki sposób tworzy się nazwy wodorosoli?
  5. W jaki sposób tworzy się nazwy hydroksosoli?

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania  numer 44, 45 oraz 46, strona 288 z podręcznika oraz kartę pracy załączona w postaci pliku

Sole 1

Sole 2

Rozwiązania zadań z karty pracy proszę odesłać na adres e-maila: justyna.filipiak7@wp.pl

Pytania proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak