Uncategorized

Chemia 1FTR, 06.04.2020r.

Temat: Sole – otrzymywanie i właściwości. Hydraty.

Drodzy Uczniowie!

Proszę przypomnieć metody otrzymywania soli, korzystając z zamieszczonych poniżej linków :e-podręcznika, krótkich filmików lub podręcznika – To jest chemia: https://www.youtube.com/watch?v=btTf9PVc-0o, https://www.youtube.com/watch?v=DPkvjQpMYAE

https://epodreczniki.pl/a/inne-metody-otrzymywania-soli/DKhGgv1dB

https://epodreczniki.pl/a/otrzymywanie-soli-w-reakcji-kwasow-z-metalami/DcbndW5YM

https://epodreczniki.pl/a/zastosowanie-soli-i-ich-wplyw-na-srodowisko-przyrodnicze/DEVkP679p

Zapisz notatkę w zeszycie – notatka-sposoby otrzymywania soli

Proszę rozwiązać załączoną kartę pracy, sole-karta pracy .

Następnie zapoznamy się z pojęciem hydraty, budową hydratów oraz tworzeniem nazw hydratów,

wzorami sumarycznymi i nazwami  systematycznymi wybranych hydratów – podręcznik , tabelka, strona 113,

właściwościami hydratów.

https://epodreczniki.pl/a/hydraty-i-zaprawa-hydrauliczna/Dz0fOyOXQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZrxFR2t9yYs

https://www.youtube.com/watch?v=FDQBa3bRJXk

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania  numer 3 i 4 strona 112 oraz 1, 2 i 3, strona 117 z podręcznika oraz kartę pracy załączona w postaci pliku, karta pracy – hydraty 1,  karta pracy – hydraty 2

Rozwiązania zadań z podręcznika proszę odesłać na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak