Uncategorized

Chemia 1F4R, 01.04.2020r.

Temat: Rodzaje substancji leczniczych.

  1. Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie, następnie przeczytać pytania, które stanowią cele lekcji:
  • Na czym polega działanie substancji leczniczych?
  • Jaki są kryteria podziału substancji leczniczych, ze względu na ich efekt działania oraz metodę otrzymywania?
  • Jak działa węgiel leczniczy?
  • Jak działają środki neutralizujące nadmiar kwasów żołądkowych?
  • Jakie właściwości ma aspiryna?

2. Następnie, proszę przeczytać z e-podręcznika informacje pod nagłówkami wybrane substancje o właściwościach leczniczych, leki przeciwbólowe, leki na nadkwasotę, antybiotyki lub z podręcznika To jest chemia – strona 141 https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-niektorych-substancji-na-czlowieka/Dsj9vaRJ0

  1. Po zapoznaniu się z materiałem proszę zapisać notatkę w zeszycie

notatka- substancje lecznicze

  1. W podsumowaniu tematu, proszę obejrzeć prezentacje https://slideplayer.pl/slide/10357761/

Proszę rozwiązać w zeszycie zadanie numer 1, numer 2- strona 144, oraz zadanie numer 3 strona 200 z podręcznika.

  1. Na podstawie dostępnych źródeł informacji, określ skutki nadużywania niektórych leków oraz rozwiąż załączoną kartę pracy

karta pracy 1 -rodzaje substancji leczniczych

karta pracy 2 -rodzaje substancji leczniczych

 

Rozwiązania zadań, proszę odesłać na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Proszę na stronie e- podręczniki zalogować się i w udostępnionym materiale rozwiązać ćwiczenie 1, będzie to również potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak