Uncategorized

Chemia 1CG, 25.05.2020r.

25.05.2020r.

Temat: Rodzaje opakowań.

 1. Przypomnienie pojęć tworzywa sztuczne, polimery.

Tworzywa sztuczne to materiały, których głównymi składnikami są związki wielkocząsteczkowe – polimery.

Polimery powstają w reakcjach polimeryzacji, których substratami są pojedyncze cząsteczki związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej, zwane monomerami.

Przykłady polimerów to polietylen, polipropylen, polistyren, polichlorek winylu, politetrafluoroetylen, silikony.

 1. Wprowadzenie i zapisanie w zeszycie pojęcia opakowania.

Opakowania – stosowane są m.in. w celu zabezpieczenia towaru podczas transportu oraz w celu bezpiecznego przechowywania.

Do produkcji opakowań, wybiera się materiały uwzględniając kilka czynników: koszt materiału i produkcji, wpływ materiału i procesu produkcji na środowisko przyrodnicze, odporność materiału na warunki zewnętrzne oraz możliwe oddziaływania pomiędzy opakowaniem a pakowanym materiałem.

 1. Rodzaje opakowań:
 • metalowe np. puszki, cysterny, beczki
 • papierowe (celulozowe) np. kartony
 • szklane np. butelki, słoiki
 • z tworzyw sztucznych np. pojemniki, butelki
 1. Przechowywanie wybranych substancji chemicznych.

Kwas fluorowodorowy HF(aq) przechowuje się w opakowaniach z tworzywa sztucznego. Roztwór tego kwasu nie może być przechowywany w naczyniach szklanych, gdyż trawi szkło – reaguje z krzemionką stanowiącą główny składnik szkła.

SiO2 + 4 HF → SiF4 + 2 H2O

Tlenek krzemu (IV) + kwas fluorowodorowy → fluorek krzemu (IV) + woda

Reakcja ta znalazła zastosowanie do trawienia napisów na szkle, a więc zdobienia powierzchni wyrobów szklanych.

Kwas azotowy (V) HNO3  stężony roztwór transportuje się w cysternach aluminiowych. Glin – główny składnik aluminium reaguje z kwasem, w wyniku tej reakcji wewnętrzna powierzchnia cysterny pokrywa się warstewką tlenku glinu, który zabezpiecza aluminium przed dalszym działaniem kwasu azotowego (V).  Zachodzący proces nazywamy pasywacją.

2 Al + 6 HNO3 → Al2O3 + 6 NO2 + 3 H2O

 1. Sposoby zagospodarowania odpadów.

Segregacja – dzielenie odpadów na grupy np. szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne i zbieranie ich do specjalnych pojemników

Utylizacja – niszczenie odpadów np. przez spalanie

Recykling – ponowne wykorzystanie odpadów lub zużytych elementów do wytwarzania nowych produktów

 1. Tworzywa biodegradowalne – to materiały, które rozkładają się pod wpływem mikroorganizmów na wodę i tlenek węgla (IV) oraz proste i nietoksyczne związki chemiczne.

Biodegradacja polimerów może zachodzić w warunkach tlenowych lub beztlenowych.

 1. Podsumowanie:

Opakowanie to ważny składnik produktu. Powinno zapewnić odpowiednią ochronę, umożliwić przechowywanie towarów, ich transport, sprzedaż oraz jakość konsumpcyjną.

Zmieniające się uwarunkowania życia gospodarczego prowadzą do poszukiwania nowych materiałów i technologii stosowanych w produkcji opakowań.

https://epodreczniki.pl/a/trendy-rozwojowe-w-produkcji-opakowan/DyzIAuJTh

https://epodreczniki.pl/a/jakie-opakowania-z-tworzyw-sztucznych-stosuje-sie-do-pakowania-zywnosci/DTio5Ihr6

https://epodreczniki.pl/a/ekoproblemy-jako-konsekwencja-stosowania-opakowan/DBGQdW9gk

8. Zadanie domowe

Zapisz w zeszycie zalety i wady opakowań metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Rozwiąż w zeszycie zadania 1,2,3,4,5 z podręcznika, strona 177

Rozwiązania zadań, proszę przesłać 25 maja do godz.20.00, na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak