Uncategorized

Chemia 1CB, 26.05.2020r.

26.05.2020r.

Temat: Stężenie procentowe roztworu.

  1. Przypomnienie definicji stężenia procentowego roztworu.

Stężenie procentowe roztworu to liczba gramów substancji rozpuszczonej zawartej w 100 g roztworu.

Cp=ms/mr *100%

Cp- stężenie procentowe roztworu [%]

mS –masa substancji rozpuszczonej [g]

mr – masa roztworu [g]

Masa roztworu to suma masy substancji rozpuszczonej i masy rozpuszczalnika.

masa roztworu = masa substancji + masa rozpuszczalnika

notatka – wzory – załącznik1

Następnie proszę zapisać w zeszycie notatkę z podanymi przykładami zadań i rozwiązaniami.

  1. Obliczanie masy substancji w roztworze o znanym stężeniu procentowym– z wykorzystaniem gęstości

Gęstość substancji określa wzór              d= m/v

po przekształceniu                                    m=v*d

Gdzie m-masa, v-objętość, d-gęstość

Zadanie 1 Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 2 dm3, 10-procentowego roztworu o gęstości 1,115 g/cm3.

Dane:                                                                                                          szukane:

Cp =10%                                                                                        masa substancji=?

V =2dm3=2000cm3

d=1,115 g/cm3

  • obliczamy masę roztworu

masa roztworu=v*d= 2000cm * 1,115 g/cm3 =2230 g

  • obliczamy masę substancji

ms =cp*mr/100%

ms=10%*2230g/100% =223 g

Odpowiedź: Do przygotowania roztworu  o stężeniu 10% należy użyć 223 g wodorotlenku sodu.

  1. Obliczanie stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności.

Zadanie 2. Oblicz stężenie procentowe  nasyconego roztworu NH4Cl  w temperaturze 60 C.

Z wykresu rozpuszczalności wynika, że w temperaturze 60°C w 100 g wody należy rozpuścić 55 g NH4Cl, aby otrzymać roztwór nasycony

Dane:                                                                                                                                     Szukane:

masa wody =100 g                                                                                                               cp=?

masa substancji =55g

masa roztworu =55g + 100g =150 g

Cp= ms/mr*100%

Cp= 55g/155g* 100% = 35,5%

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu wynosi 35,5%.

  1. Oblicza rozpuszczalność substancji w danej temperaturze, znając stężenie procentowe jej roztworu nasyconego w tej temperaturze

Zadanie 3. Oblicz rozpuszczalność substancji, jeżeli stężenie roztworu nasyconego w danej temperaturze wynosi 5%.

Z definicji stężenia procentowego wynika, że w 100 g, 5- procentowego roztworu znajduje się 5 g substancji rozpuszczonej w 95 g wody

Dane:                                                                                                                                     szukane:

Masa wody=95g                                                                                                      ROZPUSZCZALNOŚĆ=?

Masa substancji=5g

Aby obliczyć ile substancji przypada na 100 g wody, układamy proporcje

5 g substancji —————–95 g wody

X —————————–100 g wody

X==5,3 g

Rozpuszczalność substancji w danej temperaturze wynosi 5,3g.

  1. Podsumowanie

https://www.youtube.com/watch?v=WfEr8BWUUb4

https://www.youtube.com/watch?v=7p-UFNz9xQw

  1. Zadanie domowe

Zadanie 1. Oblicz, stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 6g substancji w 25 cm3 benzyny o gęstości 0,7 g/cm3.

Zadanie 2. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu 15 cm3 gliceryny o gęstości 1,26 g/cm3 oraz 150 g wody.

Zadanie 3. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu (V) potasu w temperaturze 20°C. Rozpuszczalność azotanu (V) potasu w temperaturze 20°C wynosi 35g/100g wody.

Rozwiązania zadań proszę przesłać 26 maja do godz.20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak