1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Chemia 1CB, 07.04.2020r.

Temat: Budowa,otrzymywanie oraz właściwości fizyczne wybranych wodorotlenków.

Wodorotlenki to kolejna grupa związków nieorganicznych.

Cele lekcji to zapoznanie się z pojęciami; wodorotlenek, zasada, budową, nazewnictwem, podziałem wodorotlenków oraz reakcjami otrzymywania zasad. Proszę zapoznać się z wymienionymi zagadnieniami z podręcznika – strona 171 lub pod zamieszczonymi linkami

https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki—ich-budowa-i-otrzymywanie/DGFLXz70M

https://slideplayer.pl/slide/826262/

Budowa i nazewnictwo wodorotlenków https://www.youtube.com/watch?v=m7_1W6i-BxY

Otrzymywanie zasad https://www.youtube.com/watch?v=DCiyziHAkj0

https://www.youtube.com/watch?v=t5eRze8daDM

https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc

Następnie obejrzyj doświadczenia:

Doświadczenie 1 –Otrzymywanie wodorotlenku sodu https://www.youtube.com/watch?v=7aMmuOCYazc

Doświadczenie 2– Otrzymywanie wodorotlenków zasadowych https://www.youtube.com/watch?v=0O9VEPrXe3s

Zapisz w zeszycie notatkę notatka -Wodorotlenki

W podsumowaniu lekcji, rozwiąż kartę pracy  karta pracy -Wodorotlenek sodu

Rozwiązania z karty pracy proszę przesłać na  adres e-mail: justyna.filipiak7@gmail.com, do dnia 14.04 do godz. 20.00, będzie to potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak