Uncategorized

Chemia 1CB, 05.05.2020r.

05.05.2020r.

Temat: Rozpuszczalność substancji.

 1. Przypomnienie wiadomości o mieszaninach

Mieszanina to układ zawierający dwa lub więcej składników. Wyróżniamy mieszaniny:

 • Jednorodne np. cukier w wodzie
 • Niejednorodne np. piasek z woda
 1. Roztwór jako mieszanina

Roztwór to mieszanina jednorodna co najmniej dwóch składników – substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika.

Przykłady mieszanin jednorodnych (roztworów).

Roztwór Substancja rozpuszczana Rozpuszczalnik
solanka sól kuchenna woda
Woda mineralna sole mineralne woda
oranżada barwniki, tlenek węgla(IV) woda

 

Przeczytaj treści pod wskazanym linkiem

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO

następnie zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

 • Co to jest rozpuszczalność substancji?

Rozpuszczalność substancji to maksymalna liczba gramów substancji, którą w określonej temperaturze oraz pod określonym ciśnieniem można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika, otrzymując roztwór nasycony.

 • Co to jest krzywa rozpuszczalności?

Krzywa rozpuszczalności to graficznie przedstawiona zależność między rozpuszczalnością substancji a temperaturą.

 • Jak zmienia się rozpuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury?

Na podstawie analizy wykresów rozpuszczalności stwierdzamy, że rozpuszczalność większości substancji stałych w wodzie zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury.

 • Jak zmienia się rozpuszczalność gazów w wodzie w zależności od temperatury?

Rozpuszczalność gazów w wodzie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury

 1. Od czego zależy rozpuszczalność substancji w wodzie:
 • rodzaju rozpuszczalnika
 • rodzaju substancji rozpuszczonej
 • temperatury
 • ciśnienia dla gazów
 1. Przykłady obliczeń z wykorzystaniem rozpuszczalności substancji.

Zadanie 1. Odczytaj rozpuszczalność cukru w temperaturze 10oC.

Z krzywej rozpuszczalności cukru w wodzie można odczytać, że w temperaturze 10oC rozpuszczalność cukru w wodzie wynosi 190 g w 100 g wody – jest to roztwór nasycony.

Zadanie 2. Określ, ile gramów cukru należy rozpuścić w 40 g wody, aby w temperaturze 10oC otrzymać roztwór nasycony.

Z krzywej rozpuszczalności cukru w wodzie można odczytać, że w temperaturze 10oC rozpuszczalność cukru w wodzie wynosi 190 g w 100 g wody.

Możemy zatem ułożyć zależność:

Jeżeli w 100 g wody rozpuszcza się 190 g cukru

To w 40 g wody rozpuszcza się X g cukru

190 g cukru ————————-100 g wody

X g cukru—————————–40 g wody

X*100 g = 190 g * 40 g/100 g

X=76 g

Odpowiedź, aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze 10oC, należy rozpuścić 76 g cukru w 40 g wody.

 1. Podsumowanie – Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

następnie z podanego niżej linku wybierz i obejrzyj fragment dotyczący rozpuszczalności substancji:

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50

 1. Rozwiąż zadanie 1 oraz zadanie 2 z podręcznika strona 211

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak