Uncategorized

Chemia 1CB, 02.06.2020r.

02.06.2020r.

Temat: Sposoby zmiany stężenia roztworu.

Proszę przeczytać pytania, które stanowią cele lekcji:

  1. Jak zmienić stężenie roztworu?
  2. Jak rozcieńczyć roztwór?
  3. Jak zatężyć roztwór?

Następnie proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika strona 219 lub e-podręcznika pod wskazanymi linkami oraz ze sposobem rozwiązywania zadań

https://epodreczniki.pl/a/zmiana-stezenia-roztworu/D1A3ZPREe

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-a-rozpuszczalnosc-substancji/Dzo7lc4Os

https://www.youtube.com/watch?v=3qgF1jVSe5U

Proszę zapisać notatkę w zeszycie

Rozcieńczanie roztworu, polega na dodaniu do niego wody lub innego rozpuszczalnika lub usunięciu części substancji rozpuszczonej.

Po dodaniu wody (rozpuszczalnika) masa substancji rozpuszczonej się nie zmienia. Zmienia się jedynie masa roztworu i masa rozpuszczalnika.

Zadanie 1. Do 60 g 12-procentowego roztworu dodano 20 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Dane:                                                                                                             Szukne:

Roztwór I

mr=masa roztworu=60g                                                                mS=masa substancji=?

Cp=12%

ms = cp*mr/100%                                                           ms=12%*60g/100g =7,2g

Roztwór II

Po dodaniu wody Masa substancji rozpuszczonej nie zmienia się i jest taka sama jak w roztworze I, a więc wynosi

mS=masa substancji=7,2g

dodano 20 g wody do roztworu I, więc zmienia się masa roztworu II i wynosi

mr  =masa roztworu=60g + 20 g =80g

Liczymy stężenie procentowe roztworu II

Cp=ms*100%/mr                                                          Cp= 7,2g * 100% /80g= 9%

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu wynosi 9%.

Zatężanie roztworu, polega na dodaniu do niego substancji rozpuszczonej lub odparowaniu części rozpuszczalnika.

Po dodaniu do roztworu I, dodatkowej porcji tej samej substancji zmienia się masa substancji i masa roztworu II.

Zadanie 2. Do 60 g 15-procentowego roztworu dodano 10 g tej samej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Dane:                                                                                                             Szukne:

Roztwór I

mr=masa roztworu=60g                                                                mS=masa substancji=?

Cp=15%

ms = cp*mr/100%                                                           ms=15%*60g/100% =9g

Roztwór II

Po dodaniu 10g tej samej substancji do roztworu I. Masa substancji rozpuszczonej zmienia się i w roztworze II wynosi

mS=masa substancji=9g + 10g =19g

zmienia się również masa roztworu II i wynosi

mr  =masa roztworu=60g + 10 g =70g

Liczymy stężenie procentowe roztworu II

Cp=ms*100%/mr                                                          Cp= 19g * 100%/70g = 27,1%

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu wynosi 27,1%.

Podsumowanie:

Stężenie roztworu można zmienić poprzez rozcieńczenie lub zatężenie (zwiększenie stężenia).

Roztwór można rozcieńczyć dodając do niego rozpuszczalnik lub usuwając z niego substancję rozpuszczoną.

Stężenie roztworu można zwiększyć poprzez rozpuszczenie w nim dodatkowej ilości substancji rozpuszczonej lub poprzez odparowanie rozpuszczalnika.

Zadania domowe

Zadanie 1. Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 120 g roztworu soli kuchennej o stężeniu 16%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

Zadanie 2. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez dodanie 15 g cukru do 80 g roztworu tej substancji o stężeniu 8%.

Zadanie 3. Do 400 g roztworu chlorku amonu o stężeniu 5% dodano 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Rozwiązania proszę przesłać 2 czerwca do godz.20.00 na adres e-mail : justyna.filipiak7@gmail.com

Informacja! 16 czerwca odbędzie się test z rozpuszczalności i stężenia roztworów. Link do testu zostanie przekazany w wiadomości na e-dzienniku.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak