Uncategorized

Chemia 1BT

23.06.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z obliczeń stechiometrycznych.

Celem lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości z podstawowych praw chemicznych i obliczeń stechiometrycznych

Zagadnienia:

  • mol, masa cząsteczkowa, masa molowa, liczba Avogadra
  • objętość molowa gazów
  • prawo Avogadra
  • prawo stałości składu
  • stosunek atomowy, masowy i skład procentowy
  • wzory empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego
  • prawo zachowania masy
  • obliczenia stechiometryczne

W celu przypomnienia wiadomości polecam obejrzeć materiał:

https://www.youtube.com/watch?v=w8GDhInAg04&t=1512s

https://www.youtube.com/watch?v=cP8K8AmJtbM

Obliczenia stechiometryczne:

https://www.youtube.com/watch?v=So4J1ruUqcM

W podsumowaniu lekcji  i sprawdzeniu stopnia opanowania wiadomości rozwiąż test a następnie zadania 5, 6, 7, 8 z podręcznika, strona 154 – Sprawdź czy potrafisz……

https://szkolnictwo.pl/test,2,5071,1,Stechiometria

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak