Uncategorized

Chemia 1 B4, 21.04.2020r.

Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna

  1. Proszę przeczytać pytania, które stanowią cele lekcji:
  • Co to jest dawka?
  • Jakie są rodzaje dawek?
  • Jakie są klasy toksyczności substancji w zależności od LD50 ?
  • Jakie czynniki warunkują działanie substancji leczniczych?
  • Od czego zależy toksyczność dawki?
  • Jakie są drogi podania leku oraz szybkość jego działania?

2.Następnie, proszę zapoznać się z materiałem przedstawionym w prezentacji https://slideplayer.pl/slide/10357760/

3. Proszę, przeczytać z e-podręcznika informacje pod nagłówkami lecznicze i toksyczne działanie substancji chemicznych lub z podręcznika To jest chemia – strona 145

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-niektorych-substancji-na-czlowieka/Dsj9vaRJ0

4. Po zapoznaniu się z materiałem proszę zapisać notatkę w zeszycie: wyjaśnić pojęcie dawka, podział dawek na minimalną, leczniczą, toksyczną i śmiertelną, wymienić czynniki warunkujące działanie substancji leczniczych oraz drogi podania leków.

5.W podsumowaniu tematu, proszę obejrzeć prezentacje https://slideplayer.pl/slide/11787178/

6.Proszę rozwiązać w zeszycie zadanie numer 3 oraz 4, strona 150 z podręcznika oraz załączone karty pracy

karta pracy 1- dawka lecznicza i dawka toksyczna,

karta pracy 2 -dawka lecznicza i dawka toksyczna

Rozwiązania zadań, proszę przesłać do 24 kwietnia do godz.20.00, na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Proszę na stronie e- podręcznik zalogować się i w udostępnionym materiale pod tematem lekcji rozwiązać ćwiczenia, będzie to również potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak