100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI.Aktualności

Certyfikat Szkoły Niepodległej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość (…) i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

W piątek, 8 lutego br. podczas uroczystej gali zorganizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP, reprezentacja ZSCKR w Jabłoniu na czele z dyrektor szkoły Agnieszką Piekarską odebrała certyfikat potwierdzający otrzymanie miana „SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ”.
Uroczysta gala była podsumowaniem konkursu zorganizowanego w ramach programu „Szkoła Niepodległej 1918-2018” przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W pierwszej części uroczystości odbyła się konferencja naukowa „Drogi do Niepodległości” z udziałem Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz zaproszonych gości. Następnie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wystawy „Niepodległa 1918-2018” oraz pomieszczeń sejmowych. W drugiej części gali nastąpiło podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i certyfikatów w obecności przedstawicieli kuratoriów oświaty z całego kraju. Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej reprezentowała pani Małgorzata Kiec, Dyrektor Delegatury
W sumie do konkursu zgłosiło się ponad czterysta szkół jednak tylko połowa z nich zdołała wytrwać do finału konkursu. ZSCKR w Jabłoniu znalazła się w tym znamienitym gronie dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Pod  okiem koordynatora – Agnieszki Żelazowskiej, szkoła zrealizowała aż siedem zadań z następujących obszarów: Szlaku Trzech Świąt Rzeczypospolitej, Szlaku Współtwórców Niepodległości, Szlaku Żołnierzy Niepodległości, Szlaku Dróg do Niepodległości oraz Szlaku Pierwszych Dni Wolności.

We wszelkich działaniach aktywnie brali udział uczniowie naszej szkoły, za co należą im się ogromne podziękowania! Wszystkie zadania wymagały długotrwałego zaangażowania zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Wspólne działania przyniosły oczekiwane efekty i dały nam wszystkim ogromną satysfakcję, a szkole miano „Szkoła Niepodległej”.

Uzyskany certyfikat zobowiązuje do edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodego pokolenia i jest prestiżowym wyróżnieniem dla szkoły.

                                                                                                                                                         AŻ