AktualnościUroczystości

CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 SZKÓŁ ROLNICZYCH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dnia 10 września 2018 r. w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Część oficjalna tej uroczystości rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Jakuba Apostoła w Zdunach, celebrowaną przez księdza biskupa Franciszka Dziubę w obecności licznie przybyłych gości i pocztów sztandarowych szkół rolniczych podlegających Ministrowi.

Po mszy świętej pochód uczestników uroczystości przy akompaniamencie orkiestry miasta Łowicz udał się do budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie zrealizowano główne punkty programu Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019.

Na początku nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandarów szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski. W swoim wystąpieniu  zaprezentował edukacyjne i inwestycyjne osiągnięcia  placówki. Następnie  głos  zabrał Podsekretarz Stanu, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Rafał Romanowski, który oficjalnie uznał rok szkolny 2018/2019 za otwarty.

Comment here