język polski IV RTM

23.04.2020. Temat: Nowoczesna i ponowoczesna współczesność... wędrówka po motywach i tematach. Celem lekcji jest synteza wiadomości na temat

Czytaj więcej