język rosyjski III BT

24.06.2020 Temat: Pisemny egzamin maturalny. Dziś omówimy pisemny egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Egzamin trwa 120 minut. Zapoznajcie

Czytaj więcej