język polski 2 PT

5.05.2020 r. TEMAT: Sen, muzyka, granie, bajka… Relacje między inteligencją a ludem w „Weselu”. Jest to druga lekcja z cyklu godzin poś

Czytaj więcej

Język angielski 2PT

25.05,2020. Temat lekcji: Uniwersytet Oksfordzki i Uniwersytet Cambridge są najlepszymi uczelniami na świecie . – wypowiedzi na podstawie prze

Czytaj więcej

język polski 2 PT

5.05.2020 r. 2 PT Temat: Chłop potęgą jest i basta… Obraz wsi polskiej w Weselu Dzień dobry, Kolejne godziny zajęć poświęcimy na om

Czytaj więcej