język polski 2 PT

25.06.2020r. Temat: Przed nami jest jądro ciemności… Etyka i polityka w opowiadaniu Conrada. Dzień dobry, Dzisiejsze - ostatnie już zajęcia p

Read More

Geografia 2PT

25.06.2020r. Temat:Lekcja powtórzeniowa. Niezwykłe miejsca na Ziemi W związku z tym,że zrealizowaliśmy materiał nauczania z geografii proponuję tema

Read More

Biologia 2FTP i 2PT

25-06-2020 Temat: Zapoznanie z arkuszem maturalnym z biologii. Celem 2 ostatnich lekcji biologii  realizowanych w tym roku szkolnym jest zapozna

Read More

Język angielski 2PT

24.06.2020. Temat lekcji: Ćwiczenia strategii egzaminacyjnych związanych z egzaminem ustnym : rozmowa z odgrywaniem roli Cele lekcji: Powt

Read More