WOS 1B4, 1F4R, 1P4

26.06.2020 r.   Temat: Powtórzenie wiadomości – Bezpieczeństwo, edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej Do najważniejszych instytu

Read More

Religia kl. IF4R

Religia 25.06.2020r. Temat: Utrwalenie wiadomości. Na dzisiejszej katechezie obejrzycie film pt;. "Katoliczka w sądzie". Po filmie dokonajcie reflek

Read More

Matematyka 1F4R

25-06-2020 Temat: Utrwalenie wiadomości. Przypomnij sobie wszystkie definicje, twierdzenia i ważne informacje zapisane w ramkach z Działu 2 F

Read More

Język angielski 1F4R

25.06.2020. Temat lekcji: Ćwiczenia strategii egzaminacyjnych związanych z egzaminem ustnym : rozmowa z odgrywaniem roli Cele lekcji: Powt

Read More

język polski I F4R

25.06.2020. Temat: Oświecenie i preromantyzm – wędrówka przez motywy i tematy literatury. Oświecenie to epoka, która stworzyła nowoczesny kształt Eur

Read More

Historia 1 F4R 1 B4

24. 06. 2020r. TEMAT: Podsumowanie wiedzy i umiejętności z historii w roku szkolnym 2019/2020. W tym roku szkolnym zajmowaliśmy się materiałem z

Read More

Chemia 1F4R

24.06.2020r. Temat: Chemia dnia codziennego – powtórzenie wiadomości. Celem lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Zagadnienia:

Read More

Biologia IF4R

24.06.2020 Temat: Podsumowanie pracy Celem lekcji jest podsumowanie pracy w klasie pierwszej Zagadnienia Od genu do cechy Biotechnolo

Read More