Informatyka 1F4R

25-05-2020 Temat: Powtórzenie przerobionego materiału z informatyki. Celem lekcji jest ćwiczenie umiejętności posługiwania się różnymi

Czytaj więcej

Geografia 1 F4R

25.05.2020r. Temat: Wpływ człowieka na klimat. Klimat podlega ciągłym zmianom. Z danych zebranych z satelitów wynika jednoznacznie, że lud

Czytaj więcej

Matematyka 1F4R

25-05-2020 Temat: Symetria względem osi układu współrzędnych. Celem lekcji jest wyznaczanie współrzędnych punktu symetrycznego względem

Czytaj więcej

Podstawy energetyki

24 i 28 maja 2020 roku Dzień dobry! Dzisiaj rozpoczniemy nowy dział, podstawy automatyki. Nazwę działu proszę zapisać w zeszytach. Tema

Czytaj więcej

język polski I F4R

25.05.2020. Temat: Spotkanie z innym czy z samym sobą? Refleksje Europejczyków nad cywilizacją. Celem lekcji jest porównanie relacji między Eu

Czytaj więcej